Články

Odstranění překážek ztěžujících výkon služebnosti jízdy

Rozhodnutí bylo publikováno v časopise Soudní rozhledy, 2014, č. 5, s. 198, v rubrice K novému občanskému zákoníku ze soudní praxe. celý článek

Tzv. rekodifikační novela správního řádu a podpůrce při jednání se správním orgánem

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 1, s. 6. celý článek

Podmínky zřízení nezbytné cesty při absenci nutného spojení pozemku s veřejnou komunikační sítí

Rozhodnutí bylo publikováno v časopise Soudní rozhledy, 2014, č. 4, s. 157, v rubrice K novému občanskému zákoníku ze soudní praxe. celý článek

Je možno okupovat stříbrnou lišku?

Rozhodnutí bylo publikováno v časopise Soudní rozhledy, 2014, č. 3, s. 119, v rubrice K novému občanskému zákoníku ze soudní praxe. celý článek

Judikatura NSS: Odkladný účinek a předběžné opatření

Článek byl publikován v časopise Soudní rozhledy, 2014, č. 1, s. 2. celý článek

Zamítnutí žaloby o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Rozhodnutí bylo publikováno v časopise Soudní rozhledy, 2014, č. 2, s. 77, v rubrice K novému občanskému zákoníku ze soudní praxe. celý článek

Předpoklady vzniku úroků z prodlení dle nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2014, č. 1, s. 5. celý článek

Vliv nového občanského zákoníku na pracovní právo

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 1, s. 1. celý článek

Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 23–24, s. 839. celý článek

1 2 3 ... 38 39 40