O nás

 

iPrávník

 
          Čím je?
 
iPrávník je on line magazín o vývoji a aplikaci především českého práva, ale také otázek spojených s právem ES. Jeho ambicí je poskytovat aktuální informace, fundované články, soudní rozhodnutí, vzory smluv a řadu dalších zajímavých právních textů, určených odborné právnické veřejnosti i těm, kteří se v jiné profesi dostávají často do kontaktu s právem. Chce tudíž nejen informovat, ale též poskytovat právní analýzy a na jejich základě předkládat návrhy možného řešení.
 
          Co nabízí?
 
iPrávník chce být místem, kde začíná Vaše cesta za právem na internetu. K naplnění tohoto cíle Vám slouží přehledná grafická úprava a struktura rubrik, které na jedné straně poskytují právní informace (Aktuality, Články, Soudní rozhodnutí, Monitor vývoje legislativy) a služby, na straně druhé je kontaktním místem pro vzájemnou výměnu informací (E-mail, přehled návštěvnosti). Současně se zde můžete dozvědět více o právě vycházejících publikacích nakladatelství C. H. Beck, které stránky iPrávník provozuje.
 
          Kdo jej připravuje?
 
iPrávník připravuje tým edičního oddělení nakladatelství C. H. Beck, jehož šéfredaktorem je JUDr. Lukáš Svoboda. Obsahovou koncepci, spolupráci s externími redakcemi, koordinaci, marketing a technickou stránku projektu pod jeho vedením zajišťují ing. Lukáš Mikula a Mgr. Ivana Sůsová. Internetový magazín iPrávník zařadilo nakladatelství C.H. Beck Praha do svého programu na podzim roku 2002.
 
          Z jaké tradice vychází?
 
Nakladatelství C. H. Beck je jedním z nejstarších německých nakladatelství vůbec. V roce 1763 jej založil Carl Gottlob Beck v malém jihoněmeckém městečku Noerdlingen. Koncem 19. století se sídlo firmy přestěhovalo do Mnichova, kde zůstalo až dodnes.
 
Dnes patří mezi přední evropská nakladatelství specializovaná na právnickou a ekonomickou literaturu. Ve Spolkové republice Německo, zaujímá se svojí produkcí vedoucí postavení mezi vydavateli odborné právnické literatury a přední místo pokud jde o tituly zaměřené na ekonomickou a daňovou problematiku. Menší nakladatelská skupina se věnuje vydávání literatury specializované na historii, sociální vědy, umění a architekturu, která si rovněž získala uznání mezi odbornou i laickou zainteresovanou veřejností.
 
Nakladatelská skupina C.H.Beck je aktivní i v zemích střední Evropy. Již v roce 1993 založila svoji pobočku v Polsku se sídlem ve Varšavě a v témže roce i pobočku v České republice se sídlem v Praze.
 
Pražská pobočka vycházela jak pokud jde o základní koncepci edičních řad odborných publikací, tak při založení a rozšiřování svého edičního programu v oblasti právnických periodik (časopisů a lístkovnic) z dlouholeté tradice a bohatých zkušeností své mateřské firmy. Zároveň však respektuje specifické potřeby postupně se rozvíjejícího trhu s odbornou literaturou v České republice.
 
K nejúspěšnějším produktům, kterými se na trhu odborné literatury dostala již do povědomí téměř každého právníka, patří dnes časopis Právní rozhledy a ediční řada tzv. „šedých“ komentářů ke klíčovým zákonům.
 
V roce 1999 rozšířila pražská pobočka své aktivity i na oblast odborné ekonomické literatury, kde záhy zaznamenala úspěchy v oblasti vydávání vysokoškolských učebnic určených studentům ekonomie.
 
Do budoucna se chce nakladatelství C. H. Beck kromě průběžného rozšiřování svého tradičního edičního programu zaměřit i na poskytování on line služeb, vydávání většího počtu elektronických produktů a doplňování distribučních činností, které by se měly projevit i větším komfortem při vyřizování objednávek, dotazů a připomínek zákazníků.
 
Kolektiv pražského nakladatelství C. H. Beck si v tomto ohledu váží každého podnětu, který by mohl přispět ke zlepšení jeho práce ve prospěch spokojeného čtenáře, autora či obchodního partnera podílejícího se na zvyšování úrovně vydávaných odborných publikací a periodik v České republice.