Jak uspět při daňové kontrole? Komunikovat, komunikovat a komunikovat

Rok 2012 nám opětovně přinesl změny v daňových předpisech, a proto server mKonference.cz ve spolupráci s pražskou kanceláří Schaffer & Partner uspořádali tento týden na Praze 1 odbornou konferenci na téma „Daňové novinky 2012 & komunikace s finančním úřadem při daňové kontrole“.

Praha, 17. února 2012

Každý finančník, účetní či auditor při slovech „změna daňových předpisů“ či „daňová kontrola“ rozhodně velmi zpozorní a vyvolá to v něm nervozitu a chvění. Právě tyto dvě oblasti zásadně ovlivňují jeho činnost a jeho fungování. Musí být schopen pochopit nové daňové předpisy, aplikovat je ve své činnosti, korektně je evidovat a následně správně vykomunikovat s finančním úřadem. A zrovna o těchto jednotlivých etapách a krocích se finančních odborníci a specialisté dozvěděli na této konferenci, která byla rozdělena do tří hlavních bloků.

V první části jsme se zaměřili na novinky v oblasti DPH, daně z příjmu a na nově vzniklý Specializovaný finanční úřad. Každá z těchto oblastí přináší výrazné změny, které zasahují do podnikání na tuzemském trhu. Největšími novinkami jsou zvýšení snížené sazby DPH z původních 10 % na 14 %, zavedení režimu přenosu daňové povinnosti na odběratele u stavebních a montážních prací, novela zákona o investičních pobídkách, která rozšiřuje možnosti čerpání slev na dani z titulu investičních pobídek i na projekty výzkumu a vývoje. V neposlední řadě vznikl Specializovaný finanční úřad, pod který nyní spadají všechny společnosti s ročním obratem nad 2 mld. Kč a všechny banky a pojišťovny,“ vyjmenovává Ing. Ondřej Havle, daňový poradce firmy Schaffer & Partner a dodává „důležitým krokem při implementaci nových pravidel a následné kontroly je však komunikace, a to jak uvnitř firmy, tak i navenek. Nejen s obchodními partnery či zaměstnanci, ale také, a především, s finančním úřadem. Cílem každé daňové kontroly je správně přezkoumat vymezený předmět kontroly a správně stanovit a prověřit daňové povinnosti. Pokud budou zástupci kontrolované společnosti správně komunikovat, budou otevření a budou maximálně využívat zákonných nástrojů, mohou tím jen získat. A to ať už klid na duši, vstřícnost jednání finančního úřadu nebo úsporu finančních prostředků za pozdější poplatky.“

Druhá část byla věnována právní problematice, která se váže k procesním aspektům vedení daňových sporů a k zásadám komunikace s finančními úřady. Hosté školení byli také informování, prostřednictvím konkrétnějších příkladů, o jednotlivých pravidlech a právních postupech, které jim umožní efektivně postupovat ve správních řízeních.

Novelizace některých bodů v zákoně právě napomáhá k lepšímu fungování správního soudnictví. Jako příklad mohu uvést mimo jiné zrušení podmínky trvajícího zásahu, resp. jeho účinků nebo hrozícího opakování, omezení lhůty pro vydání předběžného opatření maximálně do 30 dnů či nově možnost přímého zrušení rozhodnutí správce daně Nejvyšším správním soudem,“ říká Mgr. Šárka Gregorová, advokátka z firmy Schaffer & Partner Legal.

Odborná konference byla ukončena přednáškou na téma „Forenzní audit“, která poodhalila význam, prostředky, kategorie a možnosti takového auditu. V současné těžké podnikatelské a hospodářské situaci, která zapříčiňuje výrazný ekonomický pokles, může právě forenzní audit napomoci k definování varovných signálů podvodů nebo může odhalit podvody, krádeže, obohacování či takové jednání zaměstnanců anebo managementu a jejich spřízněných osob, které mohou společnost poškozovat. A právě zprávy forenzních auditorů poskytují odpovědi na otázky – jak, kde, proč a kdo.

Firmy a nyní také i státní instituce obecně ignorují varovné signály podvodů,“ říká Ing. Radomír Stružický, auditor ze společnosti Schaffer & Partner Audit a dodává „má se za to, že v 50 % později zjištěných podvodů existovaly předem tzv. „červené praporky“, které podvod signalizovaly. Podle průzkumů provedených v roce 2011 bylo 96 % podvodů prováděno na opakované bázi. Pro srovnání v roce 2007 to bylo o 5 % méně, tzn. 91 %. Podvody jsou pouze zřídkakdy jednorázové.“

Je pro mne velkou ctí, že v dnešní době kdy je Česká republika ve vzdělávání svých zaměstnanců na předposledním místě v Evropské unii, jsou naše konference naplněny do posledního místa a každý účastník vždy odchází s vřelým poděkováním, naplněn mnoha užitečnými radami a informacemi“ dodává po akci General Event Manager David Zábrž.

Server mKonference.cz připravuje na měsíc březen 2012 další setkání, kde se bude zejména probírat témata a body novelizace obchodního zákona a vnitrokoncernové financování. Bližší informace naleznete na internetové adrese: www.mkonference.cz

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: