Přehled změn právních předpisů v období od 1.2.2009 do 28.2.2009

Monitor Sbírky zákonů

 

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY
 

předpis
název předpisu
novelizováno
k datu
poznámka
86/2002 Sb.
Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
483/2008 Sb.
1.2.2009
 
200/1990 Sb.
Zákon České národní rady o přestupcích
484/2008 Sb.
1.2.2009
 
119/2002 Sb.
Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
484/2008 Sb.
1.2.2009
 
79/2007 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
45/2009 Sb.
15.2.2009
 
225/2004 Sb.
Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
50/2009 Sb.
18.2.2009
 
147/2008 Sb.
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
51/2009 Sb.
28.2.2009
 
369/2004 Sb.
Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
18/2009 Sb.
1.2.2009
 
6/1991 Sb.
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrova seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina
29/2009 Sb.
1.2.2009
 
395/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb.
30/2009 Sb.
1.2.2009
 
207/2004 Sb.
Vyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat
39/2009 Sb.
4.2.2009
 

 
 Mezinárodní smlouvy uveřejněné ve Sbírce mezinárodních smluv
  

smlouva
název
platná od
poznámka
10/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb.m.s.
1.4.2009
 
11/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky
15.5.2008
 
12/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
15.11.2008
 

 
Kapitoly
Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář:
Vyhledávání
Novinky