Přehled změn právních předpisů v období od 1.5. do 25.5.2009

Monitor Sbírky zákonů

 

POZBYLO ÚČINNOSTI
 

předpis
název předpisu
k datu
poznámka
544/2005 Sb.
Zákon o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště Praha Ruzyně
12.5.2009
 
696/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů
1.5.2009
 
150/2005 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
1.5.2009
 
150/2007 Sb.
Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
25.5.2009
 

 
 
NABYLO ÚČINNOSTI
 

předpis
název předpisu
k datu
poznámka
96/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
1.5.2009
 
118/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů
1.5.2009
 
121/2009 Sb.
Nařízení vlády o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí
12.5.2009
 
126/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb.
29.5.2009
 
12/2009 Sb.
Vyhláška o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
1.5.2009
 
114/2009 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin
13.5.2009
 
115/2009 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě
13.5.2009
 
123/2009 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem“ po 2 500 Kč
15.5.2009
 
124/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 17. března 2009 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště Praha Ruzyně
12.5.2009
 
127/2009 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
15.5.2009
 
128/2009 Sb.
Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
30.5.2009
 
129/2009 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
15.5.2009
 
140/2009 Sb.
Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
25.5.2009
 
120/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
15.5.2009
 

 
 
NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY
 

předpis
název předpisu
novelizováno
k datu
poznámka
219/2003 Sb.
Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
96/2009 Sb.
1.5.2009
 
299/2001 Sb.
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů
118/2009 Sb.
1.5.2009
 
5/2003 Sb.
Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury
126/2009 Sb.
29.5.2009
 
384/2007 Sb.
Vyhláška o seznamu referenčních skupin
114/2009 Sb.
13.5.2009
 
385/2007 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě
115/2009 Sb.
13.5.2009
 
38/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
127/2009 Sb.
15.5.2009
 
291/2003 Sb.
Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech
129/2009 Sb.
15.5.2009
 

 
 Mezinárodní smlouvy uveřejněné ve Sbírce mezinárodních smluv
 
 
smlouva
název
platná od
poznámka
29/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
1.12.2004
 
30/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
1.8.2005
 
31/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ukrajinou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
1.2.2007
 
32/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Chorvatskou republikou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
1.11.2006
 
33/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Islandskou republikou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
2.3.2007
 
34/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Evropskou unií a vládou Spojených států amerických o bezpečnosti utajovaných informací
30.4.2007
 
35/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Švýcarskou konfederací a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
1.6.2008
 
36/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou unií o bezpečnosti a výměně utajovaných informací
1.8.2008
 
37/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. ledna 1996 v Římě
30.4.2009
 
38/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ekologie a přírodních zdrojů Republiky Ázerbájdžán
25.9.2008
 
39/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví
18.5.2009
 
40/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české rychlostní silnice R 52 a rakouské dálnice A 5 na česko-rakouských státních hranicích
16.3.2009
 
Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář:
Vyhledávání
Novinky