Monitor Prawniczy, 2006, č. 8

Obsah čísla čtrnáctideníku, které vyšlo 15. 4. 2006

MONITOR PRAWNICZY
Dwutygodnik Prawa Polskiego

(vydává Wydawnictwo C. H. Beck, ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, tel.: +48/223377600, fax: +48/223377602, e-mail: piotr.grabarczyk@beck.pl, www.monitorprawniczy.pl, www.beck.pl, ISSN 1230-6509)


AKTUALNOŚCI
Z sal sądowych
Seminaria „Monitora Prawniczego“

OPINIE
Sorysz, M. Nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – zagadnienia wybrane. Cz. I
Harczuk, J.  Mediacja i mediator przed sądem administracyjnym
Zamojski, L. Sprostowanie postanowienia sądu rejestrowego i wpisu w rejestrze

ORZECZNICTWO
SN 27. 10. 2005, III CZP 55/05 Zastrzeżenia co do uchybienia przepisom postępowania
SN 14. 10. 2005, III CZP 70/05 Substytucja pełnomocnictwa
SN 25. 2. 2005, II CK 434/04 Postępowanie upominawcze – zarzut potrącenia
SN 16. 11. 2004, III CZP 68/04 Ustanowienie odrębnej własności lokalu
SN 27. 1. 2005, III CZP 78/04 Zamówienia publiczne
SN 21. 10. 2005, I PK 77/05 Roszczenie o nawiązanie stosunku pracy

GLOSY
Karczyński, L. Bankowy tytuł egzekucyjny a bieg przedawnienia
Nowak, A. Kara porządkowa stosowana w trybie art. 49 PrUSP

PRAKTYKA
Klaus, M. Rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym – praktyczne wskazówki.
Cz. XI – Jednostki badawczo-rozwojowe

DODATEK SPECJALNY
Snitko-Pleszko, M. Koszty sądowe w sprawach cywilnych – tabela porównawcza
Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: