10. února 2011
Revue církevního práva 46 (2010, č. 2)

Obsah čísla časopisu, které vyšlo v květnu 2010.


REVUE CÍRKEVNÍHO PRÁVA

(vydává Společnost pro církevní právo, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: SPCP@prf.cuni.cz, http://spcp.prf.cuni.cz, ISSN 1221-1635)


Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi k 70. narozeninám

Přibyl, S. Věda českého konfesního práva po roce 1989
Kindl, V. Otazníky okolo zrušení zák. č. 96/1925 Sb. z. a n. o vzájemných poměrech náboženských vyznání
Bendová, P. Hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností po roce 1948
Šimáčková, K. Mlčení českého ústavodárce o institutu manželství
Kříž, J. Neutralita, nebo nepřátelství? Poznámky ke vztahu státu a náboženství
Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, Bibliografie