Právník, 2004, č. 8

Obsah aktuálního čísla časopisu

PRÁVNÍK
Teoretický časopis pro otázky státu a práva
 
(vydává Ústav státu a práva AV ČR, Národní tř. 18, 116 00 Praha 1, tel. 224933494, 221990799, fax 224933056, e-mail: poctova@ilaw.cas.cz, ISSN 0231-6625)
 
 
STATI
Kühn, Z. Rozšíření Evropské unie a vztahy šestadvaceti ústavních systémů
Balaš, V. Rozhodčí doložky v dvoustranných smlouvách na ochranu investic
Havlan, P. „Institucionalizovaný“ výkon vlastnického práva a jiných majetkových práv územních samosprávných celků a jeho perspektivy
 
RECENZE A ANOTACE
Kühn, Z. Hart H. L. A., Pojem práva. Prostor, Praha 2004
Přibyl, S. Antonín Ignác Hrdina: Náboženská svoboda v právu České republiky (Podle právního stavu k 1. 1. 2004), Eurolex Bohemia, Praha 2004, 265 s.
Pauknerová, M. Milena Horálková, Německo-český právnický slovník, Praha, nakladatelství LEDA, spol. s r. o., 2003, 384 s.
Maršálek, P. Vojtěch Mastný, Protektorát a osud českého odboje, Praha, Eurolex Bohemia, 238 s.
Pauličková, A. Majduchová, H. a kolektiv: Neziskové organizácie. Bratislava, SPRINT 2004, 180 s.
 
Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Večeřa, M. Emmanuel Kant a současné právní myšlení
Riegrová, B. Seminář „Zastoupení evropské pětadvacítky v Evropském parlamentu“
 
Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář:
Vyhledávání
Novinky