Právník, 2011, č. 10

Obsah říjnového čísla časopisu.

PRÁVNÍK
Teoretický časopis pro otázky státu a práva

(vydává Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní tř. 18, 116 00 Praha 1, tel. 224933494, 221990799, fax 224933056, e-mail: pravnik@ilaw.cas.cz, www.pravnik.eu, ISSN 0231-6625)


STATI
Telec, I. Problematika metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací v právní vědě
Novák, F. Legislativa ČR v roce 2010 – kvantitativní přehled
Doležal, T. Kompenzační schémata v případě odpovědnosti zdravotnických pracovníků za škodu na zdraví
Krecht, J. Normativní regulace a funkce sankčního prvku

INFORMACE
Tégl, P. Jsou rozdíly v úpravách majetkových (věcných) práv národních právních řádů překážkou pro vnitřní trh Evropské unie?

RECENZE A ANOTACE
Malíř, J. Jiří Malenovský: L’indépendance du juge international, Recueil des cours de l’Académie de droit international de la Haye, svazek 349, La Haye 2011, s. 1–275
Malíř, J. Šturma, Pavel (hlavní editor): Czech Yearbook of International Law/Česká ročenka mezinárodního práva, ročník 1, Praha 2010, 290 s.
Dobiáš, P. Andrea Kletečka, Martin Schauer a kol.: ABGB-Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. Vídeň: manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2010, 4299 s.
Pfeiffer, M. Carlos Esplugues, José Luis Iglesias, Guillermo Palao (eds.): Application of Foreign Law, Sellier. European law publishers GmbH, Mnichov, 2011, 409 s.
Tlášková, Š. Václav Bednář: Testamentární dědická posloupnost. Nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2011, 301 s.
Pauličková, A. Prípadové štúdie z obchodného práva, A. Čeněk, Plzeň 2011, 179 s.

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Jurčík, R. Veřejné zakázky a PPP projekty – legislativní změny a trendy v EU a dalších zemích se zaměřením na úspory veřejných prostředků, centrální akvizice, elektronické zadávání, protikorupční postupy a sociální aspekty (zelené zadávání, Fair trade)
Marják, D. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „200 let ABGB – od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva“

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: