Právník, 2011, č. 9

Obsah zářijového čísla časopisu.

PRÁVNÍK
Teoretický časopis pro otázky státu a práva

(vydává Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní tř. 18, 116 00 Praha 1, tel. 224933494, 221990799, fax 224933056, e-mail: pravnik@ilaw.cas.cz, www.pravnik.eu, ISSN 0231-6625)


STATI
Šturma, P., Balaš, V. Prozatímní provádění Dohody k energetické chartě ve světle recentních rozhodčích nálezů
Malíř, J. Francouzská ústavní revoluce: případ QPC
Lhotský, J. Mezinárodní trestní soud a vývoj právní úpravy zločinu agrese v mezinárodním právu
Jablonecký, T. Jaroslav Kallab – právník a filozof (rekonstrukce modelu myšlení)

RECENZE A ANOTACE
Čurila, D. Ota Weinberger: Inštitucionalizmus. Nová teória konania, práva a demokracie, Bratislava: Kalligram, 2010, 392 s.
Pauličková, A. Bělohlávek, A. J.: Ochrana přímých zahraničních investic v energetice, 1. vydání, C. H. Beck Praha, 2011, 448 s.

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Bartonička, J., Urban, M. Zpráva o návštěvě Marka L. Wolfa, soudce amerického federálního obvodního soudu v Bostonu, na Právnické fakultě UK
Friedel, T., Urban, M. Zpráva z mezinárodní odborné konference „Procesní etika právníků – Quo vadis?“, která se uskutečnila ve dnech 6. a 7. května 2011 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Pfeiffer, M. Mezinárodní konference „Revize nařízení Brusel I.“

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: