Právník, 2009, č. 10

Obsah čísla časopisu, které vyšlo v říjnu 2009

PRÁVNÍK
Teoretický časopis pro otázky státu a práva

(vydává Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní tř. 18, 116 00 Praha 1, tel. 224933494, 221990799, fax 224933056, e-mail: pravnik@ilaw.cas.cz, www.pravnik.eu, ISSN 0231-6625)


STATI
Mlsna, P. Ústavní soudnictví ve státovědním myšlení
Hanuš, L. K dosahu a mezím argumentace „a fortiori“ (pokus o nahlédnutí strukturální)
Káčer, M. Modalita v práve
Kindl, M. Jeskyně, rybníky a jiné problémy moderní právní úpravy

RECENZE A ANOTACE
Kysela, J. Kemal Gözler: Judicia review of constitutional amendments. A comparative study. Bursa: Ekin Press 2008, 126 s.
Drobník, J. František Helešic: Základy teorie českého a evropského družstevního práva. Nakladatelství C. H. Beck, Praha, 2009, 395 s.
Valeš, V. Alessandro Catalano: Zápas o svědomí – Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598–1667) a protireformace v Čechách. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2008, 640 s.

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Wintr, J. Ústavněprávní kolokvium o jednorázových ústavních zákonech


Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: