Právník, 2007, č. 3

Obsah aktuálního čísla časopisu

PRÁVNÍK
Teoretický časopis pro otázky státu a práva

(vydává Ústav státu a práva AV ČR, Národní tř. 18, 116 00 Praha 1, tel. 224933494, 221990799, fax 224933056, e-mail: pravnik@ilaw.cas.cz, www.ilaw.cas.cz, ISSN 0231-6625)


STATI
Barinka, R. Evropská úmluva o lidských právech a doktrína margin of appreciation: případ svobody projevu
Kratochvíl, V. Trestněprávní rozměr smlouvy o Ústavě pro Evropu a jeho význam pro evropské trestní právo: rakouské zkušenosti
Ronovská, K. Právní úprava nadačního práva v osnově připravovaného nového občanského zákoníku ve světle nizozemské a švýcarské právní úpravy
Dobiáš, P. Uznání a výkon rozhodčích nálezů zrušených ve státě původu podle relevantní judikatury zahraničních obecných soudů
Krecht, J. K některým paradoxům v právu

RECENZE A ANOTACE
Outlá, V. Stehlík, V., Řízení o předběžné otázce v komunitárním právu. Olomouc: Univerzita Palackého 206, 184 s.
Kysela, J. Marek Loužek (ed.): Soudcokracie v ČR: fikce nebo realita? Sborník textů. Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha 2006, 183 s.
Šouša, J. jr. Tomas Giaro (ed.): Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2006, 344 s.

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Vlastník, J. Konference „Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu pod drobnohledem“, Oberwiesenthal 16.–18. 11. 2006
Králíčková, Z. Zpráva z mezinárodního kolokvia „Vývoj manželství a manželského práva ve střední a východní Evropě: zprávy, výhledy a analýzy“

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář:
Vyhledávání
Novinky