Bulletin advokacie, 2012, č. 3

Obsah čísla časopisu, které vyšlo 20. 3. 2012.

BULLETIN ADVOKACIE

(vydává Česká advokátní komora v Praze v agentuře Impax, spol. s r. o., adresa redakce: Česká advokátní komora, Národní třída 16, 110 00 Praha 1, tel.: 221729011, fax: 224932989, e-mail: bulletin@cak.cz, www.cak.cz, ISSN 1210-6348)


ÚVODNÍK
Uhlíř, D. Nový občanský zákoník

AKTUALITY
Pozvánka na XX. Karlovarské právnické dny
Datové schránky pro advokáty – jak na to
Okresní soud v Příbrami změnil doručovací adresu
Nepřehlédněte: K zápisu do seznamu advokátních koncipientů absolutorium Policejní akademie ČR nestačí

Z PRÁVNÍ TEORIE A PRAXE
ČLÁNKY
Hrachovec, P. Deset let dovolání podle trestního řádu, 2. část
Parma, J. Zajišťovací převod práva v judikatuře
Plíhal, T. Několik postřehů k dozorčí radě ve společnosti s ručením omezeným
Řeháček, O. Právnické osoby jako osoby sobě navzájem blízké
Jouza, L. Skončení pracovního poměru po novele zákoníku práce

Z JUDIKATURY
Veřejná zakázka – právní služby
Jednou větou

Z ODBORNÉ LITERATURY
Nespala, M. Jiří Jelínek, Jiří Herczeg: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář s judikaturou
Lavický, P. Milan Podhrázký: Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní)
Mates, J., Blanický, P. Přečetli jsme za vás
Bulletin slovenskej advokácie přináší…

Z ADVOKACIE
SLOUPEK KARLA ČERMÁKA
Veselá mysl – půl zdraví trhu (pár poznámek k reformě zdravotnictví)

Z ČESKÉ ADVOKACIE
Majerová, S. K některým aspektům rámcové pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu advokacie
Syka, J. Z kárné praxe
icha Z jednání představenstva ČAK
Průběh a výsledky advokátních zkoušek, uznávacích zkoušek a zkoušek způsobilosti ve II. pololetí roku 2011

Z EVROPY
Zástupci ČAK v mezinárodních organizacích informují

INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI
MĚLI BYSTE VĚDĚT
Majchrák, M. Vítězná práce kategorie Talent roku soutěže Právník roku 2011
Přednášky a semináře pro advokáty a advokátní koncipienty ve vzdělávacích a školicích střediscích ČAK
Křížová, V., Král, V. Ústavní stížnosti a regulace internetového práva v ČR a ve Francii
Cihlářová, I. VIII. konference o dějinách advokacie
Pozvánka na V. ročník mezinárodního šachového turnaje v Bratislavě

Z PRÁVNICKÉ SPOLEČNOSTI
Poledník, P. Za prof. ThDr. JUDr. Miroslavem Zedníčkem
Poděkování JUDr. Václava Krále

NAKONEC
Hajn, P. Proč toužíme po titulu? II.
Kresba Lubomíra Lichého
Balík, S.
Víte, že


Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: