Právník, 2012, č. 4

Obsah dubnového čísla časopisu.

PRÁVNÍK
Teoretický časopis pro otázky státu a práva

(vydává Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní tř. 18, 116 00 Praha 1, tel. 224933494, 221990799, fax 224933056, e-mail: pravnik@ilaw.cas.cz, www.pravnik.eu, ISSN 0231-6625)


STATI
Sobek, T. Koherence práva
Herczeg, J. Anglosaské a evropské tradice postihu trestných činů z nenávisti
Karfíková, M, Karfík, Z. Rozpočtová a daňová reforma podle Karla Engliše
Mrázek, M. Právní postavení Taiwanu

INFORMACE
Špirková, T. Problematika rozpočtového určení daní obcím

RECENZE A ANOTACE
Káčer, M. Krsková, A.: Dejiny politickej a právnej filozofie. Bratislava: Iura Edition, 2011, 690 s.
Píša, R. Richard A. Epstein: Právo, ekonomika, politika. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 288 s.
Holubová, E. Gerald Gunther: Learned Hand: the Man and the Judge. New York: Oxford University Press, 2. vy. 2011, 704 s.
Havel, B. Tomáš Mach: Mezinárodní ochrana holdingů. Plzeň, Aleš Čeněk, 2011, 225 s.
Adamová, K., Sýkora, A. Bobek, M., Šimíček, V.: Jiné právo literární. Nakl. Auditorium, Praha 2011, 407 s.
Adamová, K. Martin Nodl: Dekret kutnohorský. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 451 s.

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Kotula, J. Zpráva ze IV. kongresu medicínského práva
Bezoušková, L. Zpráva z „Jahrestagung der Gesellschaft für arabisches und islamisches Recht e.V.“, 21.–22. 10. 2011, Berlín

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: