Právník, 2012, č. 3

Obsah březnového čísla časopisu.

PRÁVNÍK
Teoretický časopis pro otázky státu a práva

(vydává Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní tř. 18, 116 00 Praha 1, tel. 224933494, 221990799, fax 224933056, e-mail: pravnik@ilaw.cas.cz, www.pravnik.eu, ISSN 0231-6625)


STATI
Müllerová, H. Lidské právo na životní prostředí – kritický pohled
Hálová, M. Využití veřejnoprávních smluv při výkonu veřejné správy
Šmejkal, V. Americký nebo domácí původ soutěžního práva integrované Evropy?
Prof. Eric Stein, 1913–2011

RECENZE A ANOTACE
Kysela, J. Otfried Höffe: Gerechtigkeit. Eine philosophische Einführung. München : C. H. Beck, 4. vyd. 2010, 127 s.
Urban, M. Frederick Schauer: Thinking Like a Lawyer. A New Introduction to legal Reasoning. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2009, 239 s.
Grinc, J. Procházka, Radoslav: Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 139 s.
Ščerba, F. Jelínek, J. – Uhlířová, M.: Obhájce v trestním řízení. I. vydání.Praha: Leges, 2011, 416 s.
Vostrá, L. M. Czyżniewski – K. Witkowska-Chrzczonowicz: „Prezydencja Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej. Studium prawno-politologiczne“. Warszawa, Wydawnictvo Sejmowe 2011, 400 s.

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Ivanecká, M., Ostrožovičová, D. Medzinárodné sympózium Právo – obchod – ekonomika

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: