Knihy pod lupou

eVzory z oblasti obchodního práva v českém a anglickém jazyce I.

Dnes Vám přinášíme vzor smlouvy o dílo, jejímž předmětem je stavba podle § 536 a násl. obchodního zákoníku celý článek

Právní moc civilních soudních rozhodnutí

Publikace JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D.,LL.M. je věnována jednomu z nejvýznamnějších institutů civilního procesu - právní moci rozhodnutí. Zabývá se jeho historií, zasvěceně shromažďuje a hodnotí současný stav teoretického i praktického bádání v této oblasti a dochází k mnoha… celý článek

Osobní a rodinné bohatství - kam s penězi

Autor této knihy, Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA je odborníkem v oblasti financí, finančních trhů a investiční politiky. Cílem jeho knihy, jak sám napsal, je "... alespoň částečně nahradit citelný nedostatek informací o osobních a rodinných financích na českém finančním trhu". Kniha… celý článek

eVzory z oblasti obchodního práva v českém a anglickém jazyce

Tento nový produkt našeho nakladatelství autorek JUDr. Vladimíry Knoblochové, DiS. a Mgr. Pavly Krejčí je praktickou pomůckou pro všechny, kteří se ve své praxi setkávají s uzavíráním smluvních vztahů se zahraničními, v našem případě anglicky hovořícimi, obchodními partnery. Jedná se o databázi… celý článek

Daňová kontrola v širších souvislostech

Tato praktická publikace Ing. Tomáše Zatloukala, LL.M. se obrací na každého, kdo se věnuje daňovým kontrolám a jejich případným důsledkům, které mohou vyústit až v soudní řízení. Kniha je koncipována tak, aby se zástupce daňového subjektu mohl dokonale připravit na daňovou kontrolu, a následně… celý článek

Uzavírání smluv v civilním právu

Publikace JUDr. Milana Hulmáka, Ph.D. je věnována procesu uzavírání smluv od podání návrhu na uzavření smlouvy až do jejího vzniku. Publikace porovnává současnou právní úpravu kontraktačního procesu ve vybraných evropských státech a obsahuje řadu rozhodnutí českých i evropských soudů. Je vynikající… celý článek

Zákaz politické strany

V našem úryvku s názvem "Zákaz antidemokratických stran" z kapitoly "Zákaz politické strany" se vracíme ke knize JUDr. Petra Černého "Právní ochrana před extremismem". Kniha, která je prvním komplexním zpracováním právních aspektů extremismu v ČR, obsahuje, mimo jiné, i dosud nezpracovanou… celý článek

Modernizace komunitárního soutěžního práva

Kniha JUDr. Michala Petra, Ph.D. je věnována evropskému soutěžnímu právu, které představuje v rámci evropského práva velmi specifické odvětví, paralelně regulované jak na úrovni komunitární, tak národní. Tato publikace pojednává o změnách, ke kterým v této oblasti došlo v roce 2004… celý článek

Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku - III. - předkupní právo

Dnes Vám přinášíme poslední ukázku z publikace Mgr. Michala Králíka, Ph.D. "Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku". Je z kapitoly XI. - Předkupní právo spoluvlastníků. celý článek

Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku - II.

Vracíme se ke knize Mgr. Michala Králíka, Ph.D. ukázkou z kapitoly VIII. - Spoluvlastnický podíl. celý článek

1 2 3 4 5
Vyhledávání
Novinky