Knihy pod lupou

Průvodce pro interní audit a risk management - recenze

Přinášíme Vám recenzi na knihu autora Ing. Tomáše Kafky Průvodce pro interní audit a risk management vydanou v Nakladatelství C. H. Beck. Autorem recenze je doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., který působí na katedře podnikové ekonomiky Vysoké školy ekonomické v Praze. celý článek

Právníci

Přinášíme vám zamyšlení JUDr. Martina Šešiny nad právnickou veřejností. celý článek

Ochrana spotřebitele v soukromém právu - recenze

Přinášíme Vám recenzi doc. JUDr. Karla Marka, CSc. na knihu Markéty Selucké "Ochrana spotřebitele v soukromém právu". celý článek

Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo - recenze

V minulém roce vydalo Nakladatelství C.H.Beck knihu "Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo" autora Alexandera J. Bělohlávka. Přinášíme Vám její recenzi z pera doc. JUDr. Jaroslava Fenyka, Ph.D., DSc. celý článek

Uzavírání smluv v civilním právu - recenze

Předkládáme Vám názor JUDr. Miloše Tomsy na knihu J. Hulmáka "Uzavírání smluv v civilním právu", která vyšla v našem nakladatelství v roce 2008. Ukázky z ní si můžete přečíst v rubrice Knihy pod lupou. Recenze byla publikována v časopise Obchodněprávní revue č. 2/2009. celý článek

K souhrnné novele občanského soudního řádu - glosa

Přinášíme vám zamyšlení JUDr. Jaromíra Jirsy nad novelou občanského soudního řádu. celý článek

Bytové družstvo, převody družstevních bytů a další aktuální otázky

V předkládané publikaci se JUDr. Tomáš Dvořák, PH.D. zabývá problematikou družstevní komplexní bytové výstavby a s tím bezprostředně související problematikou převodů družstevních bytů a družstevních nebytových prostor do vlastnictví členů těchto bytových družstev podle zákonů č. 42/1992… celý článek

Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku - recenze knihy

Předkládáme Vám názor JUDr. Tomáše Dvořáka, PH.D. na knihu M. Králíka "Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku", která vyšla v našem nakladatelství v roce 2008. Ukázky z ní si můžete přečíst v rubrice Knihy pod lupou. Recenze byla publikována v časopise Právní rozhledy… celý článek

Ochrana spotřebitele v soukromém právu

Tato publikace autorky JUDr. Markéty Selucké, Ph.D. nabízí odborné pojednání na téma ochrany spotřebitele v soukromém právu se zaměřením na právo závazkové, resp. spotřebitelské závazky. Autorka se zabývá analýzou kompatibility našeho právního řádu s komunitárním právem a s judikaturou… celý článek

eVzory z oblasti obchodního práva v českém a anglickém jazyce II.

Nabízíme Vám vzor mezinárodní kupní smlouvy podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží celý článek

1 2 3 4 5
Vyhledávání
Novinky