Zahraniční soudy

Odpovědnost provozovatele názorového fóra na internetu

Rozsudek Spolkového soudní dvora (SRN) - OLG Düsseldorf celý článek

Vlastní nárok dárkyně orgánu na náhradu škody

Rozsudek Spolkového soudního dvora, Schleswig, (SRN) celý článek

Spolkový soudní dvůr (SRN): Jmenování jednatele s rozvazovací podmínkou

Přinášíme zajímavé rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora v otázce, která dosud nebyla německou doktrínou řešena jednotně. Soud se přitom v této poměrně významné otázce postavil na menšinové stanovisko. celý článek

Spolkový soudní dvůr (SRN): Uskutečnění bankovního převodu v elektronickém datovém styku

Rozhodnutí německého soudu řešící otázku, kdy je ve prospěch příjemce platby skutečně provedena platba zadaná bance. celý článek

1 2