Na hledaný dotaz "právních" bylo nalezeno 994 záznamů.

Otazníky nad přijetím zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách

V roce 2006 úspěšně prošel zákonodárným procesem další zákon, který se významně dotýká posyktování zdravotní péče. Jedná se o zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a o změně některých souvisejících zákonů. V rámci tohoto zákona bylo pamatováno i na novelizace souvisejících předpisů. Pozornost si zaslouží zejména novely zákona o péči o zdraví lidu a zákona o rodině.

Celý článek

K záruce při prodeji bytu

Článek vyšel v Právních rozhledech, 2009, č. 12

Celý článek

K účinkům nařízení ES v České republice

Příspěvek se věnuje některým praktickým otázkám působení komunitárního práva po vstupu České republiky do Evropské unie.

Celý článek

K náhradě škody z hlediska příčinné souvislosti mezi dopravní nehodou a ušlým ziskem podnikatele aneb nenastal čas pro revizi dovolacího řízení?

Právní problém nastíněný v názvu příspěvku představuje složitou právní i skutkovou otázku, která by měla být řešena citlivě a s nadhledem pro svůj nesmírný dopad na každodenní realitu právních vztahů.

Celý článek

Sněmovna schválila návrh trestního zákoníku

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v minulých dnech na své 42. schůzi ve třetím čtení schválila vládní návrh trestního zákoníku. Návrh nové kodifikace trestního práva hmotného České republiky vychází ze zhodnocení účinnosti dosavadních základních předpisů v trestněprávní oblasti, přihlíží k vývoji právní teorie a praxe zejména v evropských zemích s rozvinutým demokratickým systémem, reflektuje změny v ostatních právních oblastech a je zaměřena na vytvoření co nejvhodnějšího systému ochrany společnosti a jednotlivců před kriminalitou a jejími novými formami.

Celý článek
< Předchozí 1 | 2 | 3 ... 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 98 | 99 | 100 Další >
Vyhledávání
Novinky