Právo ústavní a správní

Tzv. rekodifikační novela správního řádu a podpůrce při jednání se správním orgánem

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 1, s. 6. celý článek

Ústavní exempce, indemnita, imunita: Jak s nimi zacházet v trestním procesu?

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 19, s. 655. celý článek

K některým otázkám významu skutku ve správním právu trestním

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 11–12, s. 259. celý článek

Správní řád a nový občanský zákoník

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 13–14, s. 499. celý článek

Přiměřenost při použití donucovacích prostředků a zbraně policisty a strážníky

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 9, s. 328. celý článek

Pokračující, trvající a hromadný přestupek (2. část)

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 10, s. 230. celý článek

Pokračující, trvající a hromadný přestupek (1. část)

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 9, s. 206. celý článek

K rozhodování správních soudů o návrzích na odklad vykonatelnosti žaloby (vybrané otázky)

"Rozhodnutí o návrhu na přiznání odkladného účinku správní žalobě má v mnoha případech pro ochranu práv žalobce klíčový význam. Judikatura k této problematice je poměrně bohatá, avšak nepříliš systematická a jednotná", píše ve svém článku Mgr. Pavel Černý, který je advokátním koncipientem… celý článek

K identifikaci řidiče motorového vozidla aneb další otazník nad normativními akty zákonodárce

Autor následujícího článku se zamýšlí nad otázkami nové právní úpravy týkající se motorových vozidel a jejich řidičů. Jeho autor JUDr. J. Zůbek pracoval jako policejní komisař a nyní se věnuje právnické dráze. celý článek

1 2 3