Právo ústavní a správní

Nárok poškozeného z pohledu trestního, civilního a insolvenčního řízení

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 4, s. 121. celý článek

Souhlas s činností v ochranných pásmech na pomezí veřejného a soukromého práva

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 3, s. 77. celý článek

Tzv. rekodifikační novela správního řádu a podpůrce při jednání se správním orgánem

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 1, s. 6. celý článek

Ústavní exempce, indemnita, imunita: Jak s nimi zacházet v trestním procesu?

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 19, s. 655. celý článek

K některým otázkám významu skutku ve správním právu trestním

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 11–12, s. 259. celý článek

Správní řád a nový občanský zákoník

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 13–14, s. 499. celý článek

Přiměřenost při použití donucovacích prostředků a zbraně policisty a strážníky

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 9, s. 328. celý článek

Pokračující, trvající a hromadný přestupek (2. část)

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 10, s. 230. celý článek

1 2 3