Právo evropské a mezinárodní

Odpovědnost českých soudů za nesprávnou aplikaci komunitárního práva

Dnes přinášíme další ukázku z publikace Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES. Je věnována odpovědnosti za škodu českého státu v případě, že české soudy nebudou respektovat povinnost obracet se na Evropský soudní dvůr s předběžnou otázkou. celý článek

České soudy a předběžná otázka

Přinášíme první ukázku z nové publikace Michala Bobka Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES. Vybraná ukázka se věnuje nanejvýš aktuální problematice, které soudy v České republice budou po jejím přistoupení k Evropské unii oprávněny a popř. i povinny obrátit se… celý článek

Liberalizace obchodu zbožím v právu Evropské unie • 2. část • Kvantitativní překážky

Dnes přinášíme další ukázku z novinky nakladatelství C. H. Beck, autora Pavla Svobody. celý článek

Liberalizace obchodu zbožím v právu Evropské unie • 1. část • Ekonomické základy

Přinášíme ukázku z novinky nakladatelství C. H. Beck, autora Pavla Svobody. celý článek

Ke vztahu mezinárodních závazků EU a jejích členských států

V souvislosti s přibližujícím se (snad) přistoupením České republiky k Evropské unii se věnuje značná pozornost harmonizaci českého práva nařízením či směrnicím ES, případně dalším komunitárním právním aktům, majícím přímo či nepřímo závaznou povahu. Poněkud stranou pozornosti (nejen české) právní veřejnosti… celý článek

K tzv. předběžným konzultacím soutěžního orgánu v řízení o povolení spojení podniků dle práva ES a dle českého práva

Příspěvek se věnuje tzv. předběžným konzultacím mezi Komisí ES a účastníky zamýšleného spojení podníku, k nimž dochází ještě před vlastním ohlášením spojení podniků Komisi. jejich účelem je předvším posouzení, zda zamýšlené spojení podléhá ohlášení Komisi. celý článek

Právo Evropských společenství nebo Právo Evropské unie

Krátké zamyšlení nad správnýmo pojmoslovím. celý článek

1 2
Vyhledávání
Novinky