Právo evropské a mezinárodní

Nový český zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU a mezinárodních smluv

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 17, s. 580. celý článek

Obvyklý pobyt v evropském rodinném právu

Článek byl publikován v časopise Soudní rozhledy, 2013, č. 3, s. 87. celý článek

Co nového nám přináší směrnice 2005/29/ES[1] o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu do úpravy nekalé soutěže v ČR?

Dne 11. května 2005 prošla evropskou legislativou nová směrnice upravující problematiku nekalé soutěže v Evropské unii (dále jen EU) a vedle směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o klamavé a srovnávací reklamě (dále jen směrnice o KaSR) se stane hlavní oporou pro unifikaci… celý článek

K některým otázkám evropského insolvenčního práva – nad rozhodnutím ESD ve věci Eurofood (Parmalat)

Insolvence koncernových struktur vyvolává řadu právních otázek nejen v případech, kdy se různé části koncernu nacházejí v různých členských státech EU. V případech insolvencí koncernových struktur s evropským prvkem dochází uplatnění nařízení o insolvenčním řízení. Vzhledem k tomu, že text tohoto nařízení… celý článek

K účinkům nařízení ES v České republice

Příspěvek se věnuje některým praktickým otázkám působení komunitárního práva po vstupu České republiky do Evropské unie. celý článek

Novinky v doručování písemností do členských států EU od 1. 5. 2004+

Článek seznamuje s aktuální problematikou nových způsobů doručování písemností do členských zemí EU. celý článek

Institucionální nezávislost Evropské centrální banky

Přinášíme část z knihy Michala Tomáška Evropské měnové právo. Tato ukázka se věnuje pojmu institucionální nezávislosti Evropské centrální banky. celý článek

1 2