Právo duševního vlastnictví

Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 23–24, s. 839. celý článek

Změna vlastníka – převod

Poslední ukázka z knihy Práva k průmyslovému vlastnictví se věnuje možnostem, jaké jsou možnosti vlastníka ochranné známky při dispozici s ní. celý článek

Povinné užívání

Předposlední ukázka z publikace Práva k průmyslovému vlastnictví je věnována povinnosti vkastníka řádně užívat ochrannou známku. celý článek

Neužívání a dobrá víra

Další oddíl publikace Práva k průmyslovému vlastnictví se věnuje případům, kdy užívání ochranné známky shodné či zaměnitelné bylo trpěno vlastníkem známky jiné. celý článek

Vyčerpání práv vlastníka ochranné známky

Další ukázka z publikace Práva k průmyslovému vlastnictví se věnuje vyčerpání práva vlastníka ochranné známky celý článek

Omezení práv vlastníka ochranné známky

Přinášíme první ukázku z publikace Práva k průmyslovému vlastnictví, která se věnuje otázce, jaká omezení plynou vlastníkovi ochranné známky. celý článek

Nabytí licence k předmětu duševního vlastnictví dominantním podnikem

Dnes přinášíme druhou ukázku z publikace tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu JUDr. Pavla Utěšeného. celý článek

Zneužití dominantního postavení nositelem práva k duševnímu vlastnictví

Přinášíme první ukázku z publikace Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu JUDr. Pavla Utěšeného. celý článek

K úpravě bezúplatné zákonné licence v autorském zákoně

Přinášíme výňatek z nového komentáře k autorskému zákonu autorů H. Chaloupkové, H. Svobodové, P. Holého, který vydalo nakladatelství C. H. Beck celý článek

Návrh zákona o ochranných známkách

Vládní návrh zákona o ochranných známkách, který na květnové schůzi Poslanecké sněmovny úspěšně prošel prvním čtením a byl propuštěn do dalšího projednávání, má zajistit plnou harmonizaci tohoto právního odvětví s právem Evropských společenství, zejména propojit národní a evropský systém ochranných známek.… celý článek

1 2