Neužívání a dobrá víra

Další oddíl publikace Práva k průmyslovému vlastnictví se věnuje případům, kdy užívání ochranné známky shodné či zaměnitelné bylo trpěno vlastníkem známky jiné.

Jestliže užívání ochranné známky shodné či zaměnitelné bylo po dobu 5 let strpěno vlastníkem jiné ochranné známky, nemůže dojít k jejímu prohlášení za neplatnou. Toto strpění však musí vlastník napadené ochranné známky namítnout v příslušném řízení o prohlášení za neplatnou.

K zániku prosaditelnosti práva ze starší ochranné známky dochází tehdy, jestliže pozdější ochranná známka, jejíž užívání mohlo být vlastníkem starší ochranné známky označeno za zásah do jeho práv, byla užívána na základě zápisu do rejstříku ochranné známky a jestliže její přihláška byla podána v dobré víře.

Jestliže ochranná známka však byla přihlášena jako spekulativní, pirátská, tj. taková, kterou přihlašovatel nepřihlásil za účelem jejího známkoprávního využití, ale pouze pro dosažení zisku ze známkové transakce, popřípadě hodlá-li zneužít již získané rozlišovací způsobilosti9  jiné známky i pro své označení, není možné práva z takovéto známky uplatňovat.10

Tolerance užívání pozdější ochranné známky se musí dít po dobu 5 let, přičemž rozhodnou pro její běh je skutečnost, zda se vlastník starší ochranné známky s pozdější ochrannou známkou mohl setkat, tj. zda její užívání bylo faktické natolik, že výrobky či služby označené starší ochrannou známkou a výrobky či služby označené pozdější ochrannou známkou se mohly setkat na trhu.

Z publikace Práva k průmyslovému vlastnictví autorů R. Horáčka, K. Čady a P. Hajna.
Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: