Články

Žaloby na ochranu vlastnického práva podle nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 4, s. 144. celý článek

Zahájení přípravného řízení provedením neodkladných a neopakovatelných úkonů

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 5, s. 109. celý článek

Současná integrace dohledu na finančních trzích

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 6, s. 161. celý článek

Několik poznámek k pojmu prodlení dlužníka v NObčZ

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 5, s. 140. celý článek

Trestněprávní odpovědnost úředních osob při správě daní

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 4, s. 87. celý článek

Nový zákon o obětech trestných činů a jeho význam pro aplikační praxi

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 4, s. 83. celý článek

1 2 3 ... 7 8 9 10 11 ... 38 39 40
Vyhledávání
Novinky