Články

Poctivá držba v novém občanském zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy 2013, č. 2, s. 63. celý článek

Velké změny exekučního práva od 1. ledna 2013

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 1, s. 1. celý článek

Napadení usnesení valné hromady společníkem podle zákona o obchodních korporacích

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 2, s. 41. celý článek

Pacht

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 2, s. 33. celý článek

Neoprávněné podnikání a pokoutnictví v souvislostech nejen trestněprávních

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 1, s. 1 celý článek

Přeměna podílového spoluvlastnictví budovy na vlastnictví bytů a nebytových prostorů

Článek byl publikován v časopise Soudní rozhledy, 2013, č. 5, s. 166. celý článek

Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy a klamavá srovnávací reklama

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2012, č. 11–12, s. 305. celý článek

Dvě otázky medicínského práva, pro něž bude nový občanský zákoník přelomový

Článek byl publikovaný v časopisu Soudní rozhledy, 2013, č. 4, s. 122. celý článek

1 2 3 ... 7 8 9 10 11 ... 37 38 39
Vyhledávání
Novinky