Články

Právnická osoba jako člen orgánu obchodní korporace – vybrané otázky (1. část)

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 11–12, s. 305. celý článek

Souhlas, nebo licenční závazek?

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 13–14, s. 457. celý článek

Jiný výsledek hospodaření minulých let – novinka v účetní závěrce

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 10, s. 273. celý článek

Nadační fond po rekodifikaci soukromého práva. Subsidiarita, či analogie uvnitř nadačního práva?

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 13-14, s. 494. celý článek

Formální sňatek za účelem napomáhání k neoprávněnému pobytu na území České republiky

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 10, s. 225. celý článek

Cenný papír v § 514 NObčZ – správná definice v nesprávném kontextu?

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 9, s. 256. celý článek

Předběžné opatření u domácích porodů

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 12, s. 438. celý článek

Pachatelé trestných činů souvisejících s úpadkem a insolvenčním řízením

Článek byl publikován v časopise právní rozhledy, 2013, č. 12, s. 419. celý článek

Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 11, s. 381. celý článek

Služebnost inženýrské sítě

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 11, s. 406. celý článek

1 2 3 ... 6 7 8 9 10 ... 40 41 42
Vyhledávání
Novinky