Články

Drogy a doprava

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 11–12, s. 263. celý článek

Přípustnost poplatků za správu a vedení úvěrových účtů vedených pro spotřebitele

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 15–16, s. 515. celý článek

K některým otázkám významu skutku ve správním právu trestním

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 11–12, s. 259. celý článek

Správní řád a nový občanský zákoník

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 13–14, s. 499. celý článek

Právnická osoba jako člen orgánu obchodní korporace – vybrané otázky (1. část)

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 11–12, s. 305. celý článek

Souhlas, nebo licenční závazek?

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 13–14, s. 457. celý článek

Jiný výsledek hospodaření minulých let – novinka v účetní závěrce

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 10, s. 273. celý článek

Nadační fond po rekodifikaci soukromého práva. Subsidiarita, či analogie uvnitř nadačního práva?

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 13-14, s. 494. celý článek

Formální sňatek za účelem napomáhání k neoprávněnému pobytu na území České republiky

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 10, s. 225. celý článek

1 2 3 ... 6 7 8 9 10 ... 41 42 43
Vyhledávání
Novinky