Články

Vztah vlastnických žalob na plnění a na určení

Článek byl publikován v časopise Soudní rozhledy, 2013, č. 9, s. 306. celý článek

Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku – základní otázky a obecná úprava

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 7–8, s. 193. celý článek

Aktuální judikatura v případech pohlavního zneužívání

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 7–8, s. 168. celý článek

O příbuzenství a švagrovství

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 8, s. 294. celý článek

Řízení o odnětí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem nově

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 7, s. 229. celý článek

Dispozitivní a kogentní normy v novém občanském zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 7, s. 253. celý článek

Poznámky k oznamování trestné činnosti státními orgány, právnickými a fyzickými osobami

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 7–8, s. 161. celý článek

Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 6, s. 216. celý článek

Pojem „lege artis“ a trestní odpovědnost v medicíně

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 6, s. 135. celý článek

1 2 3 ... 6 7 8 9 10 ... 38 39 40
Vyhledávání
Novinky