Články

Ekonomická analýza práva

Z publikace R. Holmana Dějiny ekonomického myšlení vybíráme oddíl věnovaný ekonomické anylýze práva. celý článek

Trestní postih korupce v soukromé sféře

Článek se zabývá pojmovým vymezením úplatkářství a korupce, dále rozborem právní úpravy postihu korupce před a po nabytí účinnosti zákona č. 537/2004 Sb. celý článek

K účinkům nařízení ES v České republice

Příspěvek se věnuje některým praktickým otázkám působení komunitárního práva po vstupu České republiky do Evropské unie. celý článek

Paradoxní důsledky současného pojetí aplikace § 114b OSŘ

Příspěvek se věnuje aplikaci ustanovení § 114b občanského soudního řád, které umožňuje soudu uložit žalovanému, aby se zejména vyjádřil ve věci, a ventuelně, jsou-li splněny stanovené předpoklady, rozhl rozsudkem pro uznání. celý článek

Změna vlastníka – převod

Poslední ukázka z knihy Práva k průmyslovému vlastnictví se věnuje možnostem, jaké jsou možnosti vlastníka ochranné známky při dispozici s ní. celý článek

Povinné užívání

Předposlední ukázka z publikace Práva k průmyslovému vlastnictví je věnována povinnosti vkastníka řádně užívat ochrannou známku. celý článek

Neužívání a dobrá víra

Další oddíl publikace Práva k průmyslovému vlastnictví se věnuje případům, kdy užívání ochranné známky shodné či zaměnitelné bylo trpěno vlastníkem známky jiné. celý článek

Vyčerpání práv vlastníka ochranné známky

Další ukázka z publikace Práva k průmyslovému vlastnictví se věnuje vyčerpání práva vlastníka ochranné známky celý článek

Omezení práv vlastníka ochranné známky

Přinášíme první ukázku z publikace Práva k průmyslovému vlastnictví, která se věnuje otázce, jaká omezení plynou vlastníkovi ochranné známky. celý článek

1 2 3 ... 25 26 27 28 29 ... 38 39 40
Vyhledávání
Novinky