Články

Předkupní právo s předem ujednanou cenou

Přinášíme první ukázku z publikace Předkupní právo. Řeší otázka vzájemného vztahu obou stran v případě, kdy vedle předkupního práva byla předem sjednaná i cena, za kterou se výkup uskuteční. celý článek

K efektivitě trestně politické strategie „nulová tolerance“

Jaký trestně politický přístup zvolit při hledání účinné reakce na kriminalitu – je jednou ze základních otázek, které musí řešit každá společnost. V současné době se lze nejen u nás, ale i v dalších zemích světa setkat s tím, že se prosazuje přístup vycházející z myšlenky, že vůči kriminalitě, včetně… celý článek

Trestněprávní odpovědnost sportovců za zranění způsobená při výkonu sportovní činnosti

Článek se soustředí na problematiku trestněprávní odpovědnosti sportovců za zranění způsobená při výkonu sportovní činnosti celý článek

Ekonomická analýza práva

Z publikace R. Holmana Dějiny ekonomického myšlení vybíráme oddíl věnovaný ekonomické anylýze práva. celý článek

Trestní postih korupce v soukromé sféře

Článek se zabývá pojmovým vymezením úplatkářství a korupce, dále rozborem právní úpravy postihu korupce před a po nabytí účinnosti zákona č. 537/2004 Sb. celý článek

K účinkům nařízení ES v České republice

Příspěvek se věnuje některým praktickým otázkám působení komunitárního práva po vstupu České republiky do Evropské unie. celý článek

Paradoxní důsledky současného pojetí aplikace § 114b OSŘ

Příspěvek se věnuje aplikaci ustanovení § 114b občanského soudního řád, které umožňuje soudu uložit žalovanému, aby se zejména vyjádřil ve věci, a ventuelně, jsou-li splněny stanovené předpoklady, rozhl rozsudkem pro uznání. celý článek

Změna vlastníka – převod

Poslední ukázka z knihy Práva k průmyslovému vlastnictví se věnuje možnostem, jaké jsou možnosti vlastníka ochranné známky při dispozici s ní. celý článek

Povinné užívání

Předposlední ukázka z publikace Práva k průmyslovému vlastnictví je věnována povinnosti vkastníka řádně užívat ochrannou známku. celý článek

1 2 3 ... 25 26 27 28 29 ... 38 39 40
Vyhledávání
Novinky