Články

Neužívání a dobrá víra

Další oddíl publikace Práva k průmyslovému vlastnictví se věnuje případům, kdy užívání ochranné známky shodné či zaměnitelné bylo trpěno vlastníkem známky jiné. celý článek

Vyčerpání práv vlastníka ochranné známky

Další ukázka z publikace Práva k průmyslovému vlastnictví se věnuje vyčerpání práva vlastníka ochranné známky celý článek

Omezení práv vlastníka ochranné známky

Přinášíme první ukázku z publikace Práva k průmyslovému vlastnictví, která se věnuje otázce, jaká omezení plynou vlastníkovi ochranné známky. celý článek

Účetnictví a jeho úloha při dokazování v trestním řízení

Finanční účetnictví tvoří soustava účetních dokladů, záznamů a výkazů, jejímž úkolem je poskytnout potřebné údaje jednak státu pro účely stanovení a vybrání daní, jednak managementu dané účetní jednotky pro účely jejího řízení a konenčě širokému okruhu dalších externích uživatelů pro účely posouzení majetkové… celý článek

Zákaz řetězení společností s ručením omezeným a (extra)teritoriální působnost obchodního zákoníku

Příspěvek se věnuje otázce, zda je dovoleno, aby české společnosti s ručením omezeným (dále též jen „s. r. o.“) byly ovládány jediným společníkem – korporací cizího práva, jestliže tato korporace sama existuje ve formě podobné české s. r. o. a má jediného společníka celý článek

Uplatnění námitky promlčení v odvolacím řízení

Zákonem č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a některé další zákony, byl s účinností od 1. 1. 2001 zaveden do odvolacího řízení systém neúplné apelace, který zjednodušeně řečeno neumožňuje, aby odvolatel s výjimkami danými ustanovením § 205a odst. 1 OSŘ uváděl v odvolání… celý článek

Několik poznámek k právním otázkám okolo tzv. baby-schránek

Příspěvek se věnuje právním aspektům tzv. dětských schránek. celý článek

Trestní odpovědnost všech členů organizované skupiny jako nezbytný předpoklad přísnější trestněprávní kvalifikace?

Na základě konkrétních rozsudků článek rozebírá pojem "organozovaná skupina" a "zločinné spolčení" ve vztahu k právní kvalifikaci trestné činnosti obžalovaných a možnému použití vyšší trestní sazby při ukládání trestu. celý článek

Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti

Poslední ukázka z kometáře k exekučnímu řádu se věnuje tématu exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti a jeho úpravě v § 78 EŘ. celý článek

Náhrada škody způsobené exekutorem při výkonu činnosti

Druhá ukázka z komentáře k exekučnímu řádu se tentokrát věnuje § 32 EŘ, tedy právní upravě odpovědnosti za škodu způsobenou notářem při výkonu exekuční činnosti. Zabývá se i otázkou vzájemného vztahu odpovědnosti exekutora a odpovědnosti státu upravené zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou… celý článek

1 2 3 ... 25 26 27 28 29 ... 37 38 39
Vyhledávání
Novinky