Články

Zásada veřejnosti a přístup médií na jednání soudu (2. část)

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2014, č. 2, s. 34. celý článek

Výkladové otázky zakázané konkurenční doložky podle § 2975 ObčZ

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2014, č. 3, s. 65. celý článek

Nabytí vlastnického práva od neoprávněného podle nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 2, s. 44. celý článek

Dobrá víra zřizovatele neoprávněné stavby

Rozhodnutí bylo publikováno v časopise Soudní rozhledy, 2014, č. 7–8, s. 298, v rubrice K novému občanskému zákoníku ze soudní praxe. celý článek

O koncernu, koncernovém řízení a vyrovnání újmy

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2014, č. 2, s. 33. celý článek

Nová právní úprava ochrany rušené držby

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 2, s. 48. celý článek

Rozhodování o nákladech ve zvláštních řízeních soudních

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 2, s. 39. celý článek

Přenechání bytu do doby uprázdnění bytu jiného a výprosa

Rozhodnutí bylo publikováno v časopise Soudní rozhledy, 2014, č. 6, s. 237, v rubrice K novému občanskému zákoníku ze soudní praxe. celý článek

Odstranění překážek ztěžujících výkon služebnosti jízdy

Rozhodnutí bylo publikováno v časopise Soudní rozhledy, 2014, č. 5, s. 198, v rubrice K novému občanskému zákoníku ze soudní praxe. celý článek

Tzv. rekodifikační novela správního řádu a podpůrce při jednání se správním orgánem

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 1, s. 6. celý článek

1 2 3 4 ... 40 41 42
Vyhledávání
Novinky