Články

Poznámky k oznamování trestné činnosti státními orgány, právnickými a fyzickými osobami

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 7–8, s. 161. celý článek

Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 6, s. 216. celý článek

Pojem „lege artis“ a trestní odpovědnost v medicíně

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 6, s. 135. celý článek

Návrat laesio enormis do českého práva

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 5, s. 181. celý článek

Zálohování výživného státem

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 5, s. 159. celý článek

Žaloby na ochranu vlastnického práva podle nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 4, s. 144. celý článek

Zahájení přípravného řízení provedením neodkladných a neopakovatelných úkonů

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 5, s. 109. celý článek

Současná integrace dohledu na finančních trzích

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 6, s. 161. celý článek

Několik poznámek k pojmu prodlení dlužníka v NObčZ

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 5, s. 140. celý článek

1 2 3 ... 9 10 11 12 13 ... 41 42 43
Vyhledávání
Novinky