Obchodní právo

K pojmu nepoctivý záměr v insolvenčním řízení

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 3, s. 104. celý článek

Výkladové otázky zakázané konkurenční doložky podle § 2975 ObčZ

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2014, č. 3, s. 65. celý článek

O koncernu, koncernovém řízení a vyrovnání újmy

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2014, č. 2, s. 33. celý článek

Předpoklady vzniku úroků z prodlení dle nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2014, č. 1, s. 5. celý článek

Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 23–24, s. 839. celý článek

Právnická osoba jako člen orgánu obchodní korporace – vybrané otázky (2. část)

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2014, č. 1, s. 1. celý článek

Zajištění dluhů spřízněných osob v zákoně o obchodních korporacích

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 11–12, s. 318. celý článek

Právnická osoba jako člen orgánu obchodní korporace – vybrané otázky (1. část)

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 11–12, s. 305. celý článek

Jiný výsledek hospodaření minulých let – novinka v účetní závěrce

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 10, s. 273. celý článek

1 2 3 ... 5 6 7