Obchodní právo

Předpoklady vzniku úroků z prodlení dle nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2014, č. 1, s. 5. celý článek

Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 23–24, s. 839. celý článek

Právnická osoba jako člen orgánu obchodní korporace – vybrané otázky (2. část)

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2014, č. 1, s. 1. celý článek

Zajištění dluhů spřízněných osob v zákoně o obchodních korporacích

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 11–12, s. 318. celý článek

Právnická osoba jako člen orgánu obchodní korporace – vybrané otázky (1. část)

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 11–12, s. 305. celý článek

Jiný výsledek hospodaření minulých let – novinka v účetní závěrce

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 10, s. 273. celý článek

Cenný papír v § 514 NObčZ – správná definice v nesprávném kontextu?

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 9, s. 256. celý článek

Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 7–8, s. 207. celý článek

Svépomoc v právu proti nekalé soutěži

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 10, s. 343. celý článek

1 2 3 ... 5 6 7