Občanské právo

Rodinná mediace, právní a sociální aspekty jejího poskytování

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 18, s. 618. celý článek

Určení hranice mezi pozemky v novém občanském zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 17, s. 600. celý článek

Změny smluv, na základě kterých byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 15–16, s. 561. celý článek

Změna prohlášení vlastníka podle nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 15–16, s. 553. celý článek

Vady prohlášení vlastníka a jejich právní následky podle NObčZ

Článek byl publikován v časopise Soudní rozhledy, 2013, č. 11–12, s. 382. celý článek

Přípustnost poplatků za správu a vedení úvěrových účtů vedených pro spotřebitele

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 15–16, s. 515. celý článek

Správní řád a nový občanský zákoník

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 13–14, s. 499. celý článek

Souhlas, nebo licenční závazek?

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 13–14, s. 457. celý článek

Nadační fond po rekodifikaci soukromého práva. Subsidiarita, či analogie uvnitř nadačního práva?

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 13-14, s. 494. celý článek

1 2 3 4 5 ... 12 13 14
Vyhledávání
Novinky