Občanské právo

Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 21, s. 747. celý článek

Zákaz šikany

Rozhodnutí bylo publikováno v časopise Soudní rozhledy, 2012, č. 11–12, s. 439, v rubrice K novému občanskému zákoníku ze soudní praxe. celý článek

Vzdání se práv z vadného plnění v novém občanském zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 20, s. 712. celý článek

Doložka rebus sic stantibus

Již v prázdninovém dvojčísle Soudních rozhledů jsme avizovali zahájení nové rubriky reagující na přijetí nového občanského zákoníku („NObčZ“). Vzhledem k radikálnímu odklonu od stávající občanskoprávní úpravy a návratu k principům založeným mimo jiné osnovou československého občanského… celý článek

K některým otázkám promlčení smluvní pokuty a úroku z prodlení podle staré a nové úpravy

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 20, s. 687. celý článek

Zdravotnická dokumentace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 18, s. 638. celý článek

Rodinná mediace, právní a sociální aspekty jejího poskytování

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 18, s. 618. celý článek

1 2 3 4 5 ... 12 13 14
Vyhledávání
Novinky