Články

K pojmu nepoctivý záměr v insolvenčním řízení

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 3, s. 104. celý článek

Nárok poškozeného z pohledu trestního, civilního a insolvenčního řízení

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 4, s. 121. celý článek

Souhlas s činností v ochranných pásmech na pomezí veřejného a soukromého práva

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 3, s. 77. celý článek

Nadační fond v realitě nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 3, s. 82. celý článek

Aplikace zákona o obcích z hlediska nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 2, s. 61. celý článek

Důsledky neplatné rozhodčí doložky ve spotřebitelských věcech pro exekuci

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 2, s. 52. celý článek

Nároky zmrhané služky na odškodnění

Rozhodnutí bylo publikováno v časopise Soudní rozhledy, 2014, č. 9, s. 339, v rubrice K novému občanskému zákoníku ze soudní praxe. celý článek

Svěřenský fond jako efektivní nástroj ochrany majetku před věřiteli

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2014, č. 3, s. 68. celý článek

Zásada veřejnosti a přístup médií na jednání soudu (2. část)

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2014, č. 2, s. 34. celý článek

Výkladové otázky zakázané konkurenční doložky podle § 2975 ObčZ

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2014, č. 3, s. 65. celý článek

1 2 3 ... 40 41 42