Civilní proces

Důsledky neplatné rozhodčí doložky ve spotřebitelských věcech pro exekuci

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 2, s. 52. celý článek

Nová právní úprava ochrany rušené držby

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 2, s. 48. celý článek

Rozhodování o nákladech ve zvláštních řízeních soudních

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 2, s. 39. celý článek

Judikatura NSS: Odkladný účinek a předběžné opatření

Článek byl publikován v časopise Soudní rozhledy, 2014, č. 1, s. 2. celý článek

Procesní zamyšlení nad novou koncepcí práva na zřízení nezbytné cesty

Článek by l publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 10, s. 370. celý článek

Vztah vlastnických žalob na plnění a na určení

Článek byl publikován v časopise Soudní rozhledy, 2013, č. 9, s. 306. celý článek

Řízení o odnětí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem nově

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 7, s. 229. celý článek

Žaloby na ochranu vlastnického práva podle nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 4, s. 144. celý článek

1 2 3 4 5