Články

Zamítnutí žaloby o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Rozhodnutí bylo publikováno v časopise Soudní rozhledy, 2014, č. 2, s. 77, v rubrice K novému občanskému zákoníku ze soudní praxe. celý článek

Předpoklady vzniku úroků z prodlení dle nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2014, č. 1, s. 5. celý článek

Vliv nového občanského zákoníku na pracovní právo

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 1, s. 1. celý článek

Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 23–24, s. 839. celý článek

Adresný marketing a ochrana osobních údajů

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 23–24, s. 813. celý článek

Rodinné právo v novém občanském zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 23–24, s. 801. celý článek

Dočasná stavba, veřejný statek a actio publiciana

Rozhodnutí bylo publikováno v časopise Soudní rozhledy, 2014, č. 1, s. 38, v rubrice K novému občanskému zákoníku ze soudní praxe. celý článek

Označení vindikovaných věcí ve vlastnické žalobě

Rozhodnutí bylo publikováno v časopise Soudní rozhledy, 2013, č. 11–12, s. 438, v rubrice K novému občanskému zákoníku ze soudní praxe. celý článek

Pasivní solidarita podnikatelů

Rozhodnutí bylo publikováno v časopise Soudní rozhledy, 2013, č. 10, s. 379, v rubrice K novému občanskému zákoníku ze soudní praxe. celý článek

Podmínky zrušení spoluvlastnictví

Rozhodnutí bylo publikováno v časopise Soudní rozhledy, 2013, č. 9, s. 338, v rubrice K novému občanskému zákoníku ze soudní praxe. celý článek

1 2 3 4 5 ... 40 41 42
Vyhledávání
Novinky