Články

Zajištění dluhů spřízněných osob v zákoně o obchodních korporacích

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 11–12, s. 318. celý článek

Ústavní exempce, indemnita, imunita: Jak s nimi zacházet v trestním procesu?

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 19, s. 655. celý článek

Zdravotnická dokumentace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 18, s. 638. celý článek

Rodinná mediace, právní a sociální aspekty jejího poskytování

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 18, s. 618. celý článek

Určení hranice mezi pozemky v novém občanském zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 17, s. 600. celý článek

Nový český zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU a mezinárodních smluv

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 17, s. 580. celý článek

Změny smluv, na základě kterých byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 15–16, s. 561. celý článek

Změna prohlášení vlastníka podle nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 15–16, s. 553. celý článek

Trestné súdnictvo a väzba mladistvých

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2013, č. 11–12, s. 255. celý článek

1 2 3 4 5 ... 37 38 39
Vyhledávání
Novinky