Články

Předpoklady (jednostranného) započtení nejen podle insolvenčního zákona

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2010, č. 10. celý článek

Trestní právo a ochrana životního prostředí

Článek byl publikován v časopisu Trestněprávní revue, 2010, č. 9. celý článek

K odlišnostem v zákonné úpravě přestupků

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2010, č. 7. celý článek

Laický prvek při soudním rozhodování v trestních věcech aneb přísedící ano či ne?

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2010, č. 7. celý článek

Ještě k (ne)trestnosti tzv. vybodovaných řidičů po 1. 1. 2010

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2010, č. 6. celý článek

Zánik obligace splněním jinému než věřiteli nebo jiným než dlužníkem

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2010, č. 4. celý článek

Právo na přístup k Internetu, blokace stránek a digitální gilotina

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2010, č. 5. celý článek

K úpravě ochranného léčení v trestním zákoníku

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2010, č. 4. celý článek

K otázce neplatnosti právního úkonu pro nedostatek svobody vůle

Článek byl zveřejněn v časopise Právní rozhledy, 2010, č. 2, s. 69 a násl. celý článek

1 2 3 ... 10 11 12 13 14 ... 37 38 39
Vyhledávání
Novinky