Články

Otázky úpravy právní odpovědnosti zdravotnických pracovníků – několik úvah k aktuálním tématům

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2010, č. 12, s. 436–441. celý článek

Trestněprávní ochrana dětí podle nového trestního zákoníku

Článek byl původně zveřejněn v časopise Trestněprávní revue, 2010, č. 10. celý článek

Stížnost pro porušení zákona – aktuální praxe a perspektivy

Článek byl uveřejněn v časopise Trestněprávní revue, 2010, č. 10. celý článek

Dividenda a tantiéma (kritická glosa k jednomu soudnímu rozhodnutí)

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2010, č. 10. celý článek

K odstoupení zaměstnavatele od sjednané konkurenční doložky

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2010, č. 7. celý článek

1 2 3 ... 10 11 12 13 14 ... 38 39 40
Vyhledávání
Novinky