Články

Ještě k (ne)trestnosti tzv. vybodovaných řidičů po 1. 1. 2010

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2010, č. 6. celý článek

Zánik obligace splněním jinému než věřiteli nebo jiným než dlužníkem

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2010, č. 4. celý článek

Právo na přístup k Internetu, blokace stránek a digitální gilotina

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2010, č. 5. celý článek

K úpravě ochranného léčení v trestním zákoníku

Článek byl publikován v časopise Trestněprávní revue, 2010, č. 4. celý článek

K otázce neplatnosti právního úkonu pro nedostatek svobody vůle

Článek byl zveřejněn v časopise Právní rozhledy, 2010, č. 2, s. 69 a násl. celý článek

K trestnosti tzv. vybodovaných řidičů po 1. 1. 2010

Článek byl zveřejněn v časopise Trestněprávní revue, 2010, č.3. celý článek

Trampoty zajišťovacího převodu a vynález vzducholodě

Článek byl zveřejněn v časopise Právní rozhledy, 2010, č. 1. celý článek

O některých otázkách trestního postihu ve zdravotnictví

Článek byl zveřejněn v časopise Trestněprávní revue, 2010, č. 3. celý článek

Některé změny v ukládání trestů podle nového trestního zákoníku

Článek byl zveřejněn v časopise Trestněprávní revue, 2010, č. 1. celý článek

1 2 3 ... 10 11 12 13 14 ... 37 38 39
Vyhledávání
Novinky