Aktuality

Zajištěný majetek v trestním řízení

Vláda navrhuje efektivnější způsoby nakládání se zajištěným majetkem. celý článek

Poplatek za elektronický platební rozkaz

Vláda navrhuje zvýšení soudního poplatku za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. celý článek

Posuzování vlivů na životní prostředí

Komise požaduje opravu transpozice směrnice EIA. celý článek

Zákon o službách

Vláda navrhuje snížení výše pokuty za prodlení mezi vlastníky a nájemci bytů. celý článek

Podpora regionálního rozvoje

Vláda navrhuje komplexní revizi úpravy strategických rozvojových dokumentů. celý článek

Veřejné zakázky

Vláda navrhuje opatření usnadňující zadávání veřejných zakázek. celý článek

Hospodaření energií

Velké podniky budou muset pravidelně zpracovávat energetický audit. celý článek

Dotace a návratné finanční výpomoci

Vláda navrhuje pravidla poskytování dotací obcemi a kraji. celý článek

Investiční pobídky

Vláda navrhuje opatření k zajištění konkurenceschopnosti investičního prostředí. celý článek

Poskytování podpory v nezaměstnanosti

Vláda navrhuje sjednocení podmínek pro uchazeče o zaměstnání, kteří pracují. celý článek

1 2 3 4 ... 326 327 328
Vyhledávání
Novinky