Aktuality

Prekurzory výbušnin

Regulace dostupnosti určitých látek a směsí má ochránit před jejich zneužitím k nedovolené výrobě výbušnin. celý článek

Obchodování s povolenkami na emise

Poslanci schválili zrušení poplatku za změnu povolení k emisím skleníkových plynů. celý článek

Adaptace nařízení o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii

Poslanci schválili návrh novely zákona o elektronických komunikacích a zákona o poštovních službách. celý článek

Zdravotnické prostředky

Poslanci schválili komplexní úpravu zacházení se zdravotnickými prostředky. celý článek

Technické změny kapitálového trhu

Omezení vlivu ratingů má zvýšit ochranu účastníků zaměstnaneckého penzijního pojištění. celý článek

Posílení dohledu nad auditem

Poslanci schválili komplexní revizi zákona o auditorech. celý článek

Omezení plateb v hotovosti

Poslanci schválili snížení limitu plateb v hotovosti ze stávajících 350 000 Kč na 270 000 Kč. celý článek

Uchovávání dokladů pro účely důchodového pojištění

Poslanci schválili úpravu postupu při zániku držitele dokladů. celý článek

Kariéra vojáků z povolání

Poslanci schválili nový systém odměňování a služebního postupu příslušníků ozbrojených sil. celý článek

Novela veterinárního zákona

Poslanci schválili úpravu přemísťování zvířat v zájmovém chovu a informační povinnosti Ústřední veterinární správy. celý článek

1 2 3 4 ... 330 331 332
Vyhledávání
Novinky