Aktuality

Poplatek za elektronický platební rozkaz

Poslanci jednají o zvýšení soudního poplatku za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. celý článek

Zajištěný majetek v trestním řízení

Poslanci jednají o efektivnějších způsobech nakládání se zajištěným majetkem. celý článek

Trestní odpovědnost právnických osob

Poslanci jednají o významném rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob. celý článek

Metrologie

Poslanci jednají o technických změnách zákona zajišťujícího jednotnost a správnost měřidel a měření. celý článek

Platy představitelů a soudců

Platová základna poslanců poroste postupně do roku 2019. celý článek

SÚKL má částečně kompenzovat regulační poplatky

Poslanci jednají o jednorázovém převodu prostředků ze zvláštního účtu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. celý článek

Zákon o službách

Poslanci jednají o snížení výše pokuty za prodlení mezi vlastníky a nájemci bytů. celý článek

Investiční pobídky

Poslanci jednají o opatřeních k zajištění konkurenceschopnosti investičního prostředí. celý článek

Hospodaření energií

Velké podniky budou muset pravidelně zpracovávat energetický audit. celý článek

Infrastruktura pro prostorové informace

Právo na informace o životním prostředí ovlivní směrnice INSPIRE. celý článek

1 2 3 ... 10 11 12 13 14 ... 343 344 345
Vyhledávání
Novinky