Aktuality

Ochrana ovzduší

Poslanci schválili snížení zátěže provozovatelů zdrojů znečištění. celý článek

Úhrada nákladů spojených s podporou elektřiny

Poslanci schválili opravu ustanovení o účtování a hrazení ceny. celý článek

Malá novela dobrovolnictví

Poslanci schválili prodloužení akreditace vysílajících organizací. celý článek

Váleční veteráni

Poslanci schválili zpřísnění podmínek pro získání statusu válečného veterána. celý článek

Civilní letectví

Poslanci schválili rozsáhlé změny právní úpravy civilního letectví. celý článek

Zaměstnanecká karta

Nový institut umožní cizincům v jediném řízení získat jak pobytové oprávnění, tak povolení k práci. celý článek

Olomoucké právnické dny

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci srdečně zve širokou odbornou veřejnost na VIII. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2014, kterou pořádá ve dnech 15.-16. května 2014. celý článek

ODBORNÉ PRÁVNÍ SEMINÁŘE AGENTURY BOVA

Nový občanský zákoník, nový zákon o obchodních korporacích a desítky navazujících právních předpisů od základu změnily české soukromé právo, a to ve všech jeho odvětvích. Semináře agentury BOVA pod lektorským vedením špičkových odborníků účastníky podrobně provedou hlavními změnami, které… celý článek

Zákon roku 2013

Probíhá hlasování o nejlepším a nejhorším právním předpise roku. celý článek

Evropská občanská iniciativa

Senátoři schválili rozšíření oprávnění Ministerstva vnitra získávat údaje z informačních systémů. celý článek

1 2 3 ... 10 11 12 13 14 ... 319 320 321
Vyhledávání
Novinky