Vláda schválila zlepšení postavení spotřebitelů v rámci úvěrů

Vláda ČR v minulých dnech na svém jednání schválila novelu zákona o spotřebitelském úvěru. Cílem návrhu zákona je zajistit zlepšení postavení spotřebitelů v rámci těchto úvěrových služeb a současně zamezit neférovým praktikám poskytovatelů úvěrů.

„Snažíme se tímto návrhem výrazným způsobem zvýšit ochranu spotřebitele,“ uvedl ministr financí a dodal: „Pevně doufáme, že to přispěje k větší ochraně těch, kteří se někdy pro velmi malý úvěr, který si v tísni nebo nerozvážnosti vzali, dostali do těžkých existenčních problémů,“.
Návrh zákona přináší povinnost kladenou na věřitele zjistit schopnost spotřebitele úvěr splácet, přičemž až po splnění této podmínky a kladné odpovědi na tuto otázku je věřitel oprávněn úvěr poskytnout.
Vedle naznačené povinnosti návrh obsahuje také celou řadu zákazů, které mají, dle předkladatele, přispět k zamezení neférových praktik některých zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů. Splácet či zajistit úvěr směnkou nebo šekem by tak v případě schválení návrhu nemělo být možné. Cílem je změna současného stavu, kdy jsou pro zajištění pohledávky v těchto případech často využívány bianco směnky.
Současně vláda schválila také zákaz používání drahých telefonních linek pro nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Jedná se o telefonní čísla začínající číslicí devět, jejichž sazby jsou výrazně předražené oproti běžným sazbám.
Další oblastí, které se vláda věnovala, bylo zajištění spotřebitelského úvěru, které by již nově nemělo být možné sjednat, pokud by bylo ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky.
Vedle výše uvedeného návrh zákona ještě definuje podmínky pro uzavření smlouvy a současně jasně vymezuje sankce, které bude možné uložit v případě porušení povinností v návrhu stanovených. Dále by tedy návrh zákona měli posoudit poslanci.

- red -

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: