Vláda k dopadům ekonomické krize na životní úroveň

Vláda ČR v minulých dnech na svých internetových stránkách publikovala tiskovou zprávu, ve které uvádí, že současná ekonomická krize nedopadá na životní úroveň v ČR. Tento poznatek, dle vlády, vyplývá z publikace Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v letech 1993 – 2011.

V rámci tiskové zprávy vláda uvádí, že každý člen zaměstnanecké domácnosti si v roce 2011 přišel v průměru na 12 902 korun, zatímco v roce 1993 byla tato průměrná suma 3 571 korun měsíčně. V roce 2011 zaznamenala křivka růstu zpomalení dynamiky růstu.
Pokud jde důchodcovské domácnosti, stouply příjmy téměř o devět tisíc korun v porovnání s rokem 1993, kdy se průměrný důchod pohyboval kolem 2 700 korun za měsíc. Současně se od roku 2000 téměř dvojnásobně zvýšila také průměrná měsíční mzda zaměstnanců.
Současně v rozhodném období let od 1993 do 2011 došlo také ke zvýšení spotřebních cen, přičemž největší náklady jsou vynakládány na bydlení a výživu. Výrazně se zvyšuje také zadluženost českých domácností u bank. Nejčastěji převažovaly zejména hypoteční a jiné úvěry na bydlení.
Zmíněnou studii, která byla podkladem výše uvedených informací je možné nalézt na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

- red -

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: