Od 1. července byl zahájen nový systém elektronických tržišť

Ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace mají od 1. 7. 2012 povinnost zadávat veřejné zakázky na vybrané komodity (dodávky, služby a stavební práce) prostřednictvím e-tržiště. Pro nákup jiných komodit mají orgány státní správy a ostatní zadavatelé možnost využívat elektronické tržiště dobrovolně.

Nový systém elektronických tržišť upřesňuje zadávací postupy a regulace, způsob hrazení poplatků za úkony realizované prostřednictvím elektronického tržiště veřejné správy, rozšiřuje povinné komodity a zvyšuje objem veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných prostřednictvím elektronického tržiště. Nový systém rovněž napomáhá zavedení ucelenější evidence veřejných zakázek za účelem analytických a statistických vyhodnocení (v podobě např. výdajové analýzy) a zlepšuje přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám. Systém také eliminuje procesní chyby zadavatelů a dodavatelů v procesu zadávání.

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: