Nový registr vozidel v provozu od 9. července

Termín spuštění nového centrálního registru vozidel („CRV“) byl stanoven na 9. 7. Nový CRV již nebude postaven na souboru lokálních informačních systémů vedených na serverech okresních ředitelství Policie ČR, ale přejde ze správy Ministerstva vnitra přímo do výlučné správy Ministerstva dopravy.

Nový CRV je vyvíjen jednak na základě nutnosti zajistit komunikaci CRV s Informačním systémem základních registrů dané zákonem č. 111/2008 Sb. o základních registrech v platném znění, a dále z důvodu provedení změn vyplývajících z právní úpravy zákona č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Důležitým impulsem pro jeho spuštění je i přistoupení České republiky k tzv. Prümské dohodě o přeshraničním vydávání dat v rámci Evropské unie.

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: