Druhý ročník medzinárodnej konferencie Československé právnické dni

V dňoch 30. – 31. mája 2012 sa v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Omšení uskutočnil už druhý ročník medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni“, ktorú usporiadala Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne. Konferencia bola ďalšou zo spoločných vzdelávacích aktivít medzi uvedenými inštitúciami, ktoré sa uskutočňujú na základe rámcovej dohody o spolupráci podpísanej dňa 30. novembra 2009.

Druhý ročník konferencie bol venovaný v súčasnosti aktuálnej téme „Dokazovanie v civilnom a trestnom konaní“. S odbornými príspevkami v oblasti dokazovania vystúpili uznávané autority zo Slovenskej republiky, Čiech, Francúzska a Rakúska, tak z radov justičného ako aj vysokoškolského prostredia, ale aj zástupcovia profesijných právnických komôr, pričom mnohí z nich sú externými členmi pedagogického zboru Justičnej akadémie SR.

Pozvanie na konferenciu prijali poprední zástupcovia Ústavného súdu SR, Generálnej prokuratúry SR, Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR, súdov a prokuratúr SR a ČR, právnických fakúlt SR a ČR, Justičnej akadémie ČR a profesijných komôr SR.

Prvoradou úlohou Justičnej akadémie Slovenskej republiky je podpora vedecko-odbornej činnosti, ktorá má napomôcť skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu a preto by chcela aj prostredníctvom týchto konferencií zaviesť tradíciu odbornej spolupráce nielen na úrovni súdov a prokuratúr ale aj v rámci širokej právnickej obce tak doma ako aj v zahraničí.

Odborným výstupom konferencie bude odborná publikácia, určená pre justičnú ako aj širokú právnickú verejnosť, ktorá bude zverejnená aj na portáli Justičnej akadémie Slovenskej republiky: www.ja-sr.sk. Predpokladaný termín vydania publikácie je august 2012.

Podrobnejšie informácie o konferencii a pripravovanom zborníku poskytuje
Zuzana Kostolányiová
Mail: zuzana.kostolanyiova@justice.sk

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: