Poslanci schválili novelu trestního zákoníku

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení dne 13. 6. poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Základním cílem je zrychlení a zefektivnění procesu podmíněného propuštění, zejména v případech pachatelů drobné kriminality z kategorie přečinů.

Novela doplňuje do § 88 odst. 2 trestního zákoníku zásadu, že soud nevyhoví návrhu ředitele věznice na podmíněné propuštění odsouzeného na svobodu, jen je-li zjevné, že by odsouzený po propuštění na svobodu nevedl řádný život. Dále se stanovuje, že soud při rozhodování o podmíněném propuštění odsouzeného za zločin přihlédne také k tomu, zda odsouzený včas nastoupil do výkonu trestu a zda částečně nebo zcela nahradil či jinak odčinil škodu nebo jinou újmu způsobenou trestným činem nebo zda vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.
Novelou se bude nyní zabývat Senát.

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: