Firmy vybraly zákon roku

Praha, 24. května 2012 – České firmy po roce opět vybraly nejlepší a nejhorší legislativní počin roku. V prestižní anketě ZÁKON ROKU 2011, v níž hlasovalo více než 100 významných firem českého byznysu, byla nejlépe hodnocena směrnice Evropské komise, která přitvrzuje v boji proti opožděným platbám v obchodně-právních vztazích. Naopak za nejhorší legislativní počin české firmy považují nesystémový postih švarcsystému. Třetí ročník ankety realizovaly spolupracující advokátní kanceláře Ambruz & Dark/Deloitte Legal ve spolupráci s Deloitte a dalšími partnery.

Podle vítězné směrnice 2011/7/EU by od jara 2013 nesměly lhůty splatnosti mezi podniky v zásadě překročit 60 dnů, mezi podniky a veřejnými orgány 30 dnů, od obdržení faktury, resp. příslušného plnění. Zákonný úrok z prodlení se zvýší o jedno procento a kromě nároku na náhradu externích nákladů spojených s vymáháním vznikne věřiteli automaticky nárok na náhradu souvisejících interních nákladů ve výši 1 000 Kč. Právo podnikatelů dostat zaplaceno včas by tak mělo být posíleno.

Tuzemské firmy nejvíce ocenily legislativní počin, který jim dává naději, že bude vyřešen jeden z nejpalčivějších nešvarů podnikání v Česku – opožděné proplácení faktur. Jejich volba je podle nás zcela logická, protože se podle řady statistik platební morálka mezi firmami rok od roku zhoršuje. Roste průměrná doba platby i počet nezaplacených faktur. Domníváme se, že tato směrnice může výrazně kultivovat podnikatelské prostředí a pomoci zvýšit důvěru v obchodních vztazích,“ řekl advokát Ambruz & Dark/Deloitte Legal Tomáš Babáček z organizačního výboru ankety ZÁKON ROKU 2011.

Naopak pro firmy nejhorším legislativním počinem a vítězem v kategorii Paskvil roku je nesystémový postih švarcsystému. Ten definuje zákon č. 367/2011 Sb. z pera Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kterým se mění zákon o zaměstnanosti. Podle něj výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah byl doteď postižitelný pouze z hlediska nesprávného zdanění příjmu z dané činnosti, nově je možné jej sankcionovat jakožto tzv. nelegální práci. Nový zákon také stanovil vysoké pokuty pro právnické i fyzické osoby přistižené při švarcsystému.

Nepřekvapuje nás, že nesystémové postihování švarcsystému vedení firem rozčiluje a považují to za závažnou komplikaci v jejich podnikání. Nejde přitom jen o zákaz jako takový, ale i o drastickou výši sankcí či přístup kontrolních orgánů, které například bez výslovné opory v zákoně nyní za švarcsystém považují i pouhou absenci pracovněprávní dokumentace na pracovišti. V oblasti zaměstnanosti tak stát připravil podnikatelům další překážku vedle nedávno zavedených až nesmyslně přísných pravidel vyžadovaných při zaměstnávání cizinců,“ řekl advokát Ambruz & Dark/Deloitte Legal Jan Procházka.

Neoblíbenost tvrdého postihování švarcsystému mezi podnikateli potvrzuje i nedávný průzkum, podle něhož dvě třetiny českých firem (63 %) nesouhlasí s politikou státu postihovat nelegální zaměstnávání na živnostenský list a tzv. švarcsystém by úplně legalizovaly. Devět firem z deseti navíc odmítá výši sankčních pokut, kterou zákon o zaměstnanosti stanovuje v širokém rozmezí od 250 tisíc do 10 milionů korun.

Vzkaz českého byznysu v této anketě je jednoznačný – finance, transparentnost a apel na stát na řešení nekoncepčních změn jako je právě švarcsystém. Postihování švarcsystému je nedomyšlené zejména u sezónních prací. Vítáme potírání nelegální práce a stíhání všech, kteří obchází zákon, nicméně máme výhrady ke způsobu kontroly a k nerozlišení profesí, které nemohou být z důvodu zvyklostí či charakteru práce prováděny jinak než švarcsystémem,“ říká Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a dodává: “Obecně považujeme za lepší podporovat podnikání než restrikce. V kontextu stále rigidního zákoníku práce si lze těžko představit permanentně zaměstnat někoho jen na občasnou činnost – dovedeno do absurdity: stát firmám v podstatě znemožňuje chovat se jako řádný hospodář, což současně požaduje zákonem.“

Nominace na vítěze v anketě ZÁKON ROKU 2011 vybrala advokátní kancelář Ambruz & Dark z relevantních kategorií právních předpisů na základě praktických zkušeností s jejich aplikací a dopadem na podnikatelské prostředí ČR. Partnery ankety v tomto roce byly Deloitte, Nakladatelství C.H. Beck a právní informační systém Beck-online, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a platforma Byznys pro společnost.

Respondenty ankety Zákon roku byly podnikatelé, zástupci firem a další vybrané osobnosti českého hospodářství. Konečné výsledky hlasování o vítězích v kategoriích Zákon roku a Paskvil roku jsou zveřejněny na webových stránkách www.zakonroku.cz.

V předchozím ročníku ankety o nejlepší (a nejhorší) legislativní počin pro podnikatelské prostředí v ČR za rok 2010 byla nejlépe hodnocena evropská směrnice umožňující podnikatelům platit DPH až po přijetí platby od odběratele. Jako nejhorší legislativní počin zvolili podnikatelé sérii nesystémových opatření regulujících fotovoltaiku.

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: