Firmy opět hlasují o nejlepším a nejhorším zákoně roku

Praha, 26. dubna 2012 – České firmy po roce opět vybírají nejlepší a nejhorší legislativní počin roku. Do prestižní ankety ZÁKON ROKU 2011, do níž se pravidelně zapojuje více než 200 významných firem českého byznysu, byly i letos nominovány právní předpisy přijaté v uplynulém kalendářním roce s významným dopadem na podnikatelské prostředí. Třetí ročník ankety realizují spolupracující advokátní kanceláře Ambruz & Dark/Deloitte Legal ve spolupráci s Deloitte a dalšími partnery.

Cílem ankety je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a odbornou veřejností o kvalitě aktuálních právních předpisů. Při stanovení nominací jsme přihlíželi zejména k praktické zkušenosti českých podnikatelů s aplikací konkrétních právních norem, přičemž přednost byla dávána předpisům, které mají systémový dopad a vliv na široký okruh podnikatelských subjektů,“ vysvětluje jeden z autorů ankety advokát Ambruz & Dark/Deloitte Legal Tomáš Babáček.

V rámci pravidel ankety ZÁKON ROKU 2011 mohou být nominovány obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie, jež nabyly platnosti v uplynulém roce: ústavní zákony, zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, směrnice a nařízení EU. Nominace se mohou vztahovat i na nové mezinárodní smlouvy s dopadem na podnikatelské prostředí ČR.

V kategorii nejhorší legislativní počin roku mohou hlasující vybírat i mezi právními předpisy, které v daném roce pozbyly platnosti zejména v důsledku zrušení Ústavním soudem ČR či Soudním dvorem EU. Jako autoři nominovaných právních předpisů jsou uváděni jejich iniciátoři nebo ti, kteří k přijetí předpisu jinak významně přispěli.

V loňském roce byly přijaty některé významné právní předpisy, které vzbudily mezi podnikatelskou veřejností velkou pozornost. Týká se to například témat jako opožděné platby a právo dostat zaplaceno včas, švarcsystém, trestní odpovědnost právnických osob nebo nový zákoník práce. Bude tedy znovu s odstupem času zajímavé sledovat, jestli tyto změny splnily či nesplnily očekávání, které nové právní předpisy sami podnikatelé považují za přínos nebo naopak, co je v současné době nejvíce pálí.“ dodává Tomáš Babáček.

Úplné nominace a hlasování o vítězích v kategoriích Zákon roku a Paskvil roku jsou zveřejněny na webových stránkách www.zakonroku.cz. Hlasovací proces bude uzavřen
21. května 2012 a o tři dny později budou na webu ankety zveřejněny i konečné výsledky. Partnery ankety v tomto roce jsou Deloitte, vydavatelství C.H. Beck a právní informační systém Beck-online, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a platforma Byznys pro společnost.

V předchozím ročníku ankety o nejlepší (a nejhorší) legislativní počin pro podnikatelské prostředí v ČR za rok 2010 byla nejlépe hodnocena evropská směrnice umožňující podnikatelům platit DPH až po přijetí platby od odběratele. Jako nejhorší legislativní počin byla naopak hodnocena série nesystémových opatření regulujících fotovoltaiku.

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: