Papírovou podobu soudních spisů v agendě platebního rozkazu nahradí elektronická verze

Ministerstvo spravedlnosti připravilo významnou změnu ve vedení soudního spisu. Od počátku roku na celkem pěti pilotních soudech úspěšně testuje centrální aplikaci, která v agendě platebního rozkazu nahradí papírový spis. Jedná se o vůbec první využití čistě elektronického vedení soudního spisu. Tato novinka by se měla v 2. polovině letošního roku rozšířit i na ostatní soudy.

Hlavní přínosy aplikace jsou:
• Zrychlení a zjednodušení práce soudů - žalobce na internetových stránkách vyplní elektronický formulář pro podání elektronického platebního rozkazu, podepíše zaručeným elektronickým podpisem a odešle soudu. Na straně soudu probíhá veškeré zpracování podání a vydání platebního rozkazu pouze v elektronické podobě. Nová aplikace využívá v maximální míře automatizaci rutinních úkonů, které doposud musel dělat člověk (např. kontrola údajů vůči různým registrům).
• Vyšší bezpečnost uchování soudního spisu - elektronický soudní spis existuje paralelně na dvou fyzicky oddělených serverech a zálohován je ještě na třetím fyzicky i technologicky odděleném zařízení (datová knihovna). Navíc zanechává takzvanou elektronickou stopu, díky které lze zpětně dohledat každý přístup do spisu nebo úkon, jež se s ním učinil. Soudní spis nebude ohrožen ani živelnou katastrofou, jako jsou například povodně nebo požáry.
• Dostupnost a uživatelský komfort – je řešeno nahlížení a pořizování výpisů, opisů či kopie i z plně elektronického spisu. Zanikají komplikace a zdržení spojené například se zapůjčováním či postupováním spisu nadřízenému soudu. Připravuje se i přístup k elektronickému soudnímu spisu vzdáleným způsobem pro účastníky i jejich právní zástupce odkudkoliv.
Pro doručování soudních zásilek účastníkům, jimž musí být doručeny v listinné podobě, se využívá tzv. hybridní pošty. Její podstatou je, že odesílatel expeduje veškeré zásilky elektronicky s elektronickým podpisem, a to i ty, které mají být doručeny v listinné podobě. Jejich vytištění, vložení do obálky a doručení zajišťuje poskytovatel poštovních služeb. Tento systém využívají již řadu let např. bankovní instituce pro doručování bankovních výpisů.

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: