Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje novelu zákona o cestovním ruchu

V těchto dnech vrcholí přípravy novely zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Hlavním účelem novely je zvýšení ochrany spotřebitele, jeho lepší informovanost a zpřesnění podmínek podnikání pro cestovní kanceláře a cestovních agentury. Snahou ministerstva je, aby tato dílčí novela začala platit na začátku roku 2013.

Nastavení jasných a srozumitelných pravidel v oblasti cestovního ruchu je jedním z hlavních plánů MMR pro letošní rok. Kromě novely zákona připravuje MMR také novou koncepci pro období 2014–2020. Jedná se o základní střednědobý strategický dokument v oblasti cestovního ruchu, jenž vymezuje cíle, priority a konkrétní opatření, které budou realizovány na podporu rozvoje cestovního ruchu v tomto období.
Nutnost novelizovat zákon o cestovním ruchu vzešla z vyhodnocení současného stavu a z konzultací s odbornou veřejností. Dalším popudem bylo zpoždění novely Směrnice Rady č. 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy ze strany evropské komise.
„Do budoucna chceme nastavit systém řízení cestovního ruchu, který bude fungovat na principech destinačního managementu a na kvalitní mezisektorové komunikaci. Chceme, aby již nedocházelo k poklesu výkonnosti cestovního ruchu, snižování konkurenceschopnosti destinací a podnikatelů a tím k poklesu příjmů státního rozpočtu generovaných cestovním ruchem,“ říká ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: