Dokončení vnitřního trhu má zachránit Evropu

V tomto týdnu vrcholí přípravy jednání Evropské rady, které proběhne ve dnech 1. - 2. 3. v Bruselu. Summit se má věnovat mimo jiné tématu hospodářského růstu Unie. Česká republika spolu s jedenácti státy Evropské unie vyzvala k intenzivnější práci směřující k dokončení vnitřního trhu.

Hlavy států a vlád Spojeného království, Nizozemska, Švédska, Finska, Estonska, Lotyšska, Slovenska, Irska, Španělska, Itálie, Polska a České republiky se společným dopisem obrátily na předsedu Evropské rady Hermana van Rompuye a předsedu Evropské komise José Manuela Barrosa, aby vyvinuli větší úsilí pro přijetí a provádění opatření nezbytných pro úspěšné dotvoření vnitřního trhu.
Dopis identifikuje osm hlavních oblastí, v nichž je třeba pokročit.
1. Odstranění bariér omezujících jednotný trh EU
2. Vytvoření digitální vnitřního trhu do roku 2015
3. Dokončení jednotného energetického trhu do roku 2014
4. Dokončení Evropského výzkumného prostoru
5. Otevírání trhů mezi Evropou a světem
6. Snížení regulační zátěže v EU
7. Zlepšení fungování trhu práce
8. Odpovědnost za investice mají nést banky

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: