Za prodej alkoholu mladistvým mají hrozit vyšší postihy

Evropská školní studie ESPAD, která sleduje užívání drog u dětí v Evropě, ukázala na stále vysokou konzumaci alkoholu u českých dětí ve věku 16 let. Jako dlouhodobě závažný problém je podle studie zejména pití alkoholu mezi dospívajícími.

Připravovaná právní norma zpřísňuje některé podmínky prodejcům alkoholu. Změny nemají charakter policejní represe, jsou spíše zaměřeny na prevenci. Změna by se měla dotknout provozovatelů restaurací a barů a mělo by se počítat i s možností i vícedenního pozastavení provozu podniku, který dětem a mladistvým alkohol prodá. Zpřísnit by se měly i další tresty, zejména pak finanční postihy.
Hlavní zjištění ESPAD jsou:
• Nejčastěji uváděnou nelegální drogou jsou stále konopné látky. Alespoň jednu zkušenost v životě uvedlo 42,3 % mladých.
• Další zkušenosti mají mladiství s užíváním léků se sedativním účinkem (v životě vyzkoušelo 10,1 %), s čicháním rozpouštědel (7,8 %) a s užitím halucinogenních hub (6,9 %).
• Méně časté jsou zkušenosti studentů s LSD (5,1 %), extází (3,3 %) a amfetaminy (2,0 %). Zkušenosti s drogami typu heroin a kokain byly v populaci šestnáctiletých minimální (1,4 %, resp. 1,1 %).
• V posledních 30 dnech užilo marihuanu nebo hašiš 14,6 % šestnáctiletých, těkavé látky 1,5 %, užití ostatních drog se pohybovalo do 1 %.
• Alespoň jednu zkušenost s nelegální drogou má v ČR ve věku 15-19 let asi 250 studentů (nejčastěji konopné látky), opakovanou zkušenost (více než pětkrát v životě) asi 100 tisíc osob.
• Podíl denních kuřáků cigaret zůstává dlouhodobě na stejné úrovni. Denně kouřilo v roce 2011 celkem 25 % šestnáctiletých, z nich bylo 8 % silných kuřáků (vykouřilo denně 11 a více cigaret).

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: